Съдействие при подаване на искове в съда за малки искове – Small claims court

September 25, 2018
0 Comment

Hашата компания може да ви съдейства при подаване на искове в съда за малки искове – Small claims court. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 44 read more →

Договор за мобилен телефон

September 25, 2018
0 Comment

Hашата компания може да ви съдейства при подписването на най-изгоден договор н мобилен оператор. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 43   read more →

Доставчик на интернет

September 25, 2018
0 Comment

Ние можем да ви съдействаме за намирането на най-изгоден доставчик на интернет. За целта, свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 42 read more →

Най-изгоден доставчик на ток и газ

September 25, 2018
0 Comment

Ние можем да ви съдействаме за намирането на най-изгоден доставчик на ток и газ. За целта, свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 41 Как да намалим разходите си за отопление? read more →

Универсален кредит – Universal credit

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с консултации и подготвяне на документи за универсален кредит – Universal credit. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 32 Универсален кредит от 2013 година read more →

Помощ за търсещи работа – Jobseeker’s Allowance

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с консултации и подготвяне на документи за помощ за търсещи работа – Jobseeker’s Allowance. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 31 read more →

Обезщетение по майчинство – Maternity Allowance

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с консултации и подготвяне на документи за обезщетение по майчинство – Maternity Allowance. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 30 read more →

Намаляване на общинския данък за жилище – Council Tax Reduction

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с попълване на документи заНамаляване на общинския данък за жилище – Council Tax Reduction Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 29 read more →

Помощи за наем на жилище – Housing Benefit

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с попълване на молби за помощи за наем на жилище (Housing Benef). Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 28 read more →

Детски надбавки – Child Benefit

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с помощ при кандидатстването за  детски надбавки – Child Benefits. Ако имате нужда от консултация и попълване на молба, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 27     Как да кандидатстваме за детски надбавки (Child Benefit) във Великобритания read more →