Дизайн и изработка на визитки – Business card

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания може да съдейства за дизайн и печат на визитни картички за вашия бизнес. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 61 read more →

Дизайн и печат на брошури и дипляни – Leaflets

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания може да съдейства за дизайн и печат на брошури и дипляни за вашия бизнес. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 60 read more →

Дизайн на уебсайт – Website design

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства при създаването и дизайн  на вашия фирмен уебсайт – Website design. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  59 read more →

Съдействие при регистриране в сайтове за предлагане на работа

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства при регистриране в сайтове за предлагане на работа. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  58 read more →

Съдействие за съставяне на мотивационно писмо

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства за  съставяне на за съставяне на мотивационно писмо. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  57 read more →

Съдействие за съставяне на трудова автобиография – CV

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства за  съставяне на най-подходящата за дадена длъжност трудова автобиография – CV. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  56 read more →

Уреждане на фалити и IVA

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства при уреждане на фалити и IVA. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  51 read more →

Съдействие при ситуации, в които не можете да плащате заемите си или други вноски

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства при ситуации, в които не можете да плащате заемите си или други вноски. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  50 read more →

Съдействие при кандидатстване за кредитни карти и заеми

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства при кандидатстване за кредитни карти и заеми. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  49 read more →

Съдействие за поправка на лошо кредитно досие

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства за поправка на лошо кредитно досие. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  48 read more →