Продажба на недвижим имот на търг във Великобритания

March 5, 2015
0 Comment

Повечето собственици на имоти, които ги пускат за продажба на търг го правят когато целят бърза печалба; трябва да се направи основен ремонт, но те нямат време; не са  успели да му вземат добра цена на отворения пазар или ако имотът е отнет в полза на банка при неизплатен ипотечен кредит.

Едно от най-големите предимства на продажбата на имот на търг е бързината, с която се осъществява сделката. Продажбата е факт в момента, в който чукчето удари в масата, – достигнатата цена в аукциона не подлежи на преговори, а собственикът на имота няма право да се отметне от сделката. Така се избягват честите проблеми, които могат да доведат до разпадането на продажбата.

Друго предимство на този тип продажба на имот е, че на търга се оповестява цената, което е от значение, ако имотът се продава от името и за сметка на друго лице – така се избягват излишни спорове и конфликти за измами след осъществяване на продажбата.

Какво при всяка продажба и при тази на търг трябва да се направят конкретни неща и от двете страни – продавачът и купувачът, защото от това зависи до голяма степен успехът на сделката.

Какво трябва да направи продавачът?

Продавачът трябва да избере подходящата аукционна къща, която ще проведе търга и да определи минималната цена, под която имотът няма да бъде продаден. Освен минимална, трябва да определи и средно търсената сума за имота, която ще бъде включена в продажния каталог. Обикновено тази цена се определя след обследване и оценка на имота и консултация с представител на аукционната къща.

След като продавачът избере къща, която да проведе търга, той трябва да представи съответните документи и информация за продавания от него имот. Всичко, което ще бъде представено трябва да отговаря на истината, т.е. не трябва да се представят фалшиви документи и лъжлива информация, защото това е незаконно и се наказва със глоба и съд.

Продавачът ще трябва да плати такса на аукционната къща, която провежда търга. Обикновено тя е в размер на 2,5-3 процента от продажната цена на имота. Освен тази такса трябва да се плати и комисионна за рекламата на недвижимото имущество.

Продавачът е длъжен да наеме и адвокат, който да приготви и предостави правната рамка за продажбата на имота. Обикновено това са документи, които трябва да се представят преди самия търг, за да могат купувачите да се запознаят с правната страна около продажбата и да добият по-добра представа колко да наддават на търга.

Документите от правната рамка обикновено са следните:

  • Специални условия за продажбата (ако има такива);
  • Извадки от регистъра за собствеността на имота и всичките отбелязвания;
  • Направени търсения;
  • Проект на направени завети;
  • Копия от договорите за наем и депозитите по всеки;
  • Цена за обслужване на имота;
  • Информация за неплатени вноски по ипотечни кредити за имота;
  • Меморандум за продажба;
  • Сертификати за електричество, газ и др.

Какво трябва да направи купувачът?

В деня на продажбата, купувачът трябва да подпише договор за покупко-продажба, т.нар. “Memorandum of sale”.

Купувачът трябва да плати 10 процента депозит веднага след завършването на търга, а останалите 90 процента при оформянето на документацията по сделката. Ако имотът е „Leasehold”, то ще трябва да се вземе и разрешението на собственика, което означава, че сделката е завършена едва когато то се получи.

Договорът за продажба на имот на търг включва основни, допълнителни и специални условия, както и съответни приложения.

Основните условия са стандартните клаузи, които съществуват при всички търгове. Те се предоставят от аукционната къща и в повечето случаи са включени в каталога за продажбата.

Специалните условия зависят изцяло от аукционната къща и са различни за всяка т.нар. продажна партида. Тези условия се предоставят от адвокатите на продавача и включват всички изменения в общите условия за извършването на продажбата. В специалните условия обикновено влизат всички тежести на имота, правата върху него и съседните имоти и т.н.

Последната част от договора са приложенията. Те включват всички поправки и изменения, като се предоставят в деня на търга, непосредствено преди неговото започване.

Завършване на сделката

След като търгът приключи, сделката трябва да се завърши в срок и цялата сума по продажбата да се изплати. Срокът обикновено е между 20 и 28 дни.

В някои случаи купувачът освен имота, може да трябва да плати и адвокатските разноски и други разходи свързани с търга. Тези суми също трябва да се изплатят в определения срок от 20 до 28 дни.

Продажбата на имоти на търг е често срещано нещо във Великобритания, но като всяка голяма сделка за покупко-продажба има своята специфика. Затова е необходимо и двете страни – купувач и продавач да са запознати добре с процедурите, за да не изпадат в ситуации, в които да претърпят големи загуби.

Обикновено продажбата на имот на търг изисква доста подготовка и познания от страна на продавача и купувачите.

Ако се интересувате да купите имот на търг препоръчваме ви да прочетете  статията ни Купуване на имот на търг.

 

Ние от Chikov.com можем да ви дадем жилищен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща ипотека. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *