IPAF – Курсове за обучение на работа върху различни видове платформи

September 27, 2018
0 Comment

IPAF 1b – Static Boom Operator Course– статична телескопична повдигаща платформа

Този курс ще ви научи на необходимите умения, за да можете безопасно да работите с статична телескопична повдигаща платформа. След като завършите курса, ще получите сертификат, книжка и карта със снимка, които ще са валидни за 5 години.

IPAF 3a – Mobile Scissor Operator Course – хидравлична ножична платформа

Този курс ще ви научи на необходимите умения, за да можете безопасно да работите с хидравлична ножична платформа. След като завършите курса, ще получите сертификат, книжка и карта със снимка, които ще са валидни за 5 години.

IPAF 3b – Mobile Boom Operator Course подвижна телескопична повдигаща платформа

Този курс ще ви научи на необходимите умения, за да можете безопасно да работите с телескопична повдигаща платформа. След като завършите курса, ще получите сертификат, книжка и карта със снимка, които ще са валидни за 5 години.

IPAF PAVPAV Operator Course– ножична работна платформа

Този курс ще ви научи на необходимите умения, за да можете безопасно да работите с ножична работна платформа. След като завършите курса, ще получите сертификат, книжка и карта със снимка, които ще са валидни за 5 години.

Harness Use and Inspection – (H) Употреба на колани и проверка

Това е курс за подготовка по IPAF за половин ден, който инструктира операторите как да инспектират и използват колани, когато използват мобилна платформа за повдигане (Mobile Elevating Platform – MEWP). Този курс обхваща:

 • Определяне на правилния колан за употреба на дадена платформа,
 • Проверка и поддръжка, монтиране и използване на подходящи снопове,
 • Научаване на съответните правила за здраве и безопасност,
 • Обяснение кое е необходимото оборудването и какви са изискванията за лична защита.

Преминалите успешно курсисти, които притежават карта PAL на IPAF, ще имат тази квалификация. Останалите ще получат сертификат за обучение по IPAF за колани.

Съдържание на учебната дисциплина:

 • Въведение в курса.
 • Тест преди теория.
 • Наредба и насоки.
 • Категории машини.
 • Предпроектни инспекции и запознаване.
 • Безопасни операции и опасности.
 • Теоретичен тест – PASS или FAIL.
 • Практическо обучение.
 • Практическа оценка – PASS или FAIL.
 • Оценка на курса и издаване на дневник.

Брой делегати: 1 категория (максимум 6 на курс), 2 категории (максимум 4 на курс). Ако достигнат максималния брой, може да са налице допълнителни преподаватели.

Кандидатите трябва да са навършили 16 години и да са в добра физическа форма.

Обучение по MEWP по IPAF

Законът изисква служителите да бъдат обучени по подходящ начин за оборудването, което използват на работното място. Най-широко признатото доказателство за професионална подготовка за оперативни операции по подвижните работни платформи (MEWP) е международния лиценз за достъп (PAL). Той се присъжда на оператори, които успешно завършат обучението си и важи за период от пет години.

Кой се нуждае от PAL карта?

Ако трябва да работите на височина и да използвате оборудване за достъп (MEWP):

 • IPAF смята, че трябва да получите основно обучение,
  • В допълнение към основната ви работа, напр. електротехник, бояджия, декоратор, чистач, ще придобиете ново умение.

Платформите са проектирани, така че да бъдат лесни за използване и да предлагат безопасен начин за работа на височина, но с основно обучение ще използвате оборудването по-ефективно и безопасно.

Ако сте работодател

 • Можете да сте сигурни, че законовите изисквания са изпълнени, ако операторите на платформа имат карта PAL,
 • Повечето законодателни актове, които обхващат задълженията по отношение на здравето и безопасността, предотвратяването на злополуки и работата по високи места, изискват от вас да осигурите на служителите подходящо и адекватно обучение по използването на работно оборудване.

Обучението по IPAF до най-висок стандарт означава, че операторите на платформи ще работят по-ефикасно и по-продуктивно.

Обучението за този курс може да се проведе в следните категории: 1а, 1b, 3a, 3b и H. Курсът е с продължителност 1 – 3 дни, в зависимост от броя на изискваните категории. Те включват комбинация от теоретично и практическо изпитване. При успешно завършване участниците получават сертификат, LOG BOOK (за записване на опита си) и карта PAL (лицензиран достъп), която дава възможност за удостоверяване на самоличността и акредитираните категории. Картата е валидна за 5 години, след което делегатът трябва да бъде изпитан отново.

MV AND SONS TRAINING SERVICES предлага курсове по  IPAF в Suffolk, Essex, East Anglia, Kent, Norfolk, East Midlands, London area.

За кандидатстване, използвате следния линк и попълнете Зформата в него:
http://www.mv-forklifttraining.co.uk/course-registration

 За повече информация: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com.

Кат. № 21.5.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *