HELP 4 BULGARIANS съдейства при издаването на SKILLcard

October 26, 2018
0 Comment

Тъй като от 31 март 2017 г. CSCS-схемата престава да сертифицира работници в областта на строителството, тя пренасочва дейността в тази област към партньорски организации като SKILLcard.

SKILLcard за инженерни услуги регистрира уменията и компетености на хората, работещи в сектора на машиностроенето и строителната индустрия.

SKILLcard се използва от повече от 50 000 инженери и професионалисти в областта на машиностроенето и строителството. Притежавайки SKILLcard, вие  доказвате своите умения и имате необходимите знания в областта на безопасност и здраве на работното място и сте запознати със съответното законодателството. Освен това SKILLcard  е първата по рода си, свързана с CSCS и има готовност  да премине към интелигентна технология с чип.

SKILLcard ще продължи да приема молби за изване на  издава карти, отнасящи се до сектора на инженерните услуги и строителството (CRO-cards),  до следващо нареждане.

 Защо трябва да се регистрирате за SKILLcard?

Много строителни фирми и мениджъри на обекти изискват работниците им да притежават SKILLcard, за да бъдат одобрени за работа.

SKILLcard в областта на строителството, ви предоставя следните предимства:

  • притежанието на тези смарт карти гарантира, че вие притежавате умения за подобряване на здравето и безопасността на работното. Тези карти удостоверяват, че работникът е притежава подходящата квалификация и свеждат до минимум възможността за фалшифициране и достъп.
  • Проверката, че имате подходящата квалификация за работата, която вършите, е по-бърза, по-лесна и отнема по-малко време, благодарение на използването на смарткарти.
  • Ако сте самонаети, ще можете да използвате тези смарт карти, за да поддържате своите умения и да актуализирате своите  сертификати.

 Кой може да кандидатства за SKILLcard?

Всеки, който работи в областта на строителството, отоплителната, вентилационната, климатичната и хладилната индустрия, включително прокарване и монтиране на тръбопроводи и други специалисти, свързани с индустрията на строителните инженерните услуги. Обхватът на SKILLcard покрива и специалистите, които имат надзорни и управленски отговорности в сектора на строителните и инженерните услуги.

 Не е нужно да сте наети, за да се регистрирате и изкарате този вид карта. Може да сте самонет, агент или безработен.

Членството в схемата се потвърждава чрез издаването на SKILLcard за инженерни услуги. SKILLcard за инженерни услуги е свързана с паневропейската схема за сертифициране на строителните умения (CSCS). Условията на членство гарантират, че инженерните услуги SKILLcard отговарят на изискванията на CSCS. Следователно, няма нужда от отделна регистрация в CSCS.

Цена на услугата 850 паунда.

За кандидатстване, свържете се с: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com.

 

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *