Примерно писмо: Информация за вноските, които остава да платите по договора за кредит (за две имена)

February 26, 2015
0 Comment
Version
Categories
Download50
Size4.00 KB
Create DateFebruary 26, 2015
Last UpdatedMarch 3, 2015
Play List

Sample letter: Information about instalments still to pay under a credit agreement

Използвайте това писмо, ако искате да получите извлечение от сметката ви, показващо това, което все още трябва да платите по договора ви за кредит. Вие не може да направите това искане за информация за безсрочни договори за кредит, като например кредитна карта.

Създайте вашето писмо, като попълните вашите данни за контакт, номера на сметката и всяка допълнителна информация, която искате да включите. Заменете червения шрифт с вашите данни. Изтеглете писмото на вашия компютър за съхранение и печат. Подписвайте всяко писмо и приложете копие от бюджета си, ако има нужда. Съхранявайте копие от всички писма, които изпращате.