Примерно писмо: Спиране на директните плащания по краткосрочен заем от вашата карта към payday loan компания (за две имена)

March 5, 2015
0 Comment
Version
Categories
Download276
Size93.21 KB
Create DateMarch 5, 2015
Last UpdatedMarch 5, 2015
Play List

Sample letter: Withdraw your *continuous payment authority from payday loan company (joint names)

Използвайте това писмо, за да кажете на компанията за краткосрочни заеми, че искате да спрете извършването на директни плащания по заема от вашата карта.

Създайте вашето писмо, като попълните вашите данни за контакт, номера на сметката и всяка допълнителна информация, която искате да включите. Заменете червения шрифт с вашите данни. Изтеглете писмото на вашия компютър за съхранение и печат. Подписвайте всяко писмо и приложете копие от бюджета си, ако има нужда. Съхранявайте копие от всички писма, които изпращате.

* Предоставяйки информация за вашите кредитни или дебитни карти на компания (доставчика на краткосрочен заем), вие я упълномощавате да взема редовни плащания директно от картата ви. Това се нарича ‘recurring transaction’ или ‘continuous payment authority’ (CPA).

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *