Примерно писмо – Предупреждение към вашия кредитор в случай на тормоз (за две имена)

March 17, 2015
0 Comment
Version
Categories
Download294
Size94.57 KB
Create DateMarch 17, 2015
Last UpdatedMarch 17, 2015
Play List

Sample letter - Creditor harassment warning (joint names)

В случай, че вашия кредитор упражнява някакъв вид тормоз спрямо вас, използвайте това писмо, за да го помолите да спре.

Създайте вашето писмо, като попълните вашите данни за контакт, номера на сметката и всяка допълнителна информация, която искате да включите. Изтеглете писмо на вашия компютър за съхранение и печат, като щракнете върху "Download". Подписвайте всяко писмо и приложете копие от бюджета си, ако има нужда. Съхранявайте копия от всички писма, които изпращате.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *