Примерно писмо: Информация за вашето споразумение съгласно Закона за потребителския кредит (за две имена)

February 26, 2015
0 Comment
Version
Categories
Download286
Size0.00 KB
Create DateFebruary 26, 2015
Last UpdatedMarch 3, 2015
Play List

Sample letter: Information about your agreement under the Consumer Credit Act (joint names)

Използвайте това писмо, ако искате да получите копие от договор за ваш кредит и / или извлечение от сметката ви, и кредитора засега отказва да ви изпрати копие безплатно. Не забравяйте да приложите и копие от платена такса от £1, когато изпращате писмото до кредиторите си.

Създайте вашето писмо, като попълните вашите данни за контакт, номера на сметката и всяка допълнителна информация, която искате да включите. Заменете червения шрифт с вашите данни. Изтеглете писмото на вашия компютър за съхранение и печат. Подписвайте всяко писмо и приложете копие от бюджета си, ако има нужда. Съхранявайте копие от всички писма, които изпращате.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *