CSCS и NVQ

September 25, 2018
0 Comment

CSCS и NVQ

Ние от Chikov.com сме квалифицирани да изпитваме и подпомагаме хора да вземат курсове за квалификации(  имаме квалификация City and Guilds 6317 Certificate in Assessing Vocational Achievement)  и Ви предлагаме съдействие за следните CSCS и NVQ курсове.

CSCS и  NVQ курсовете които предлагаме могат да бъдат взети без познания по английски език понеже имаме изпитващи говорещи български език. Ние Ви даваме гаранция, че с наша помощ вие ще може да придобието необходимата Ви квалификация и веднъж записали курса ще може да вземете необходимия Ви документ. Свържете се с нас на  atanas@chikov.com или 077 860 67 076Може да използвате нашата електронна форма за записване за курс която се намира на този адрес

L1 AWARD – CONSTRUCTION  (CSCS GREEN CARD)   –  Ниво 1   CSCS ЗЕЛНА КАРТА –  £150

LEVEL 1 AWARD IN HEALTH AND SAFETY IN A CONSTRUCTION ENVIRONMENT (QCF)

Предлагаме  и следните  NVQ квалификации

NVQ LEVEL 2 – CONSTRUCTION  (CSCS BLUE CARD)    – NVQ  второ ниво- СИНЯ CSCS карта  – £750

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN PLASTERING (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN STEELFIXING OCCUPATIONS (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION OPERATIONS  (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CLADDING OCCUPATIONS (CONSTRUCTION)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION OPERATIONS AND CIVIL ENGINEERING – CONSTRUCTION OPERATIONS (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN DECORATIVE FINISHING AND INDUSTRIAL PAINTING OCCUPATIONS (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN ROOFING OCCUPATIONS (CONSTRUCTION)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN TROWEL OCCUPATIONS – BRICKLAYER ( CONSTRUCTION)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN STEEL ERECTING (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN WOOD OCCUPATIONS – CARPENTRY (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN PLANT OPERATIONS (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 2 NVQ CERTIFICATE IN INTERIOR SYSTEMS (CONSTRUCTION) (DRY LINING)

LEVEL 2 NVQ CERTIFICATE WALL AND FLOOR TILING (CONSTRUCTION)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN FORMWORK (CONSTRUCTION)(QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CONTROLLING LIFTING OPERATIONS – SLINGER/SIGNALLER (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN ASSOCIATED INDUSTRIAL SERVICES OCCUPATIONS- FIRE PROTECTION (CONSTRUCTION) (QFC)

NVQ  LEVEL 3 – CONSTRUCTION  (CSCS GOLD CARD)   –  NVQ трето ниво ЗЛАТНА CSCS карта  £1099

LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN OCCUPATIONAL WORK SUPERVISION (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 3 DIPLOMA IN PLANT MAINTENANCE (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN ACCESSING OPERATIONS AND RIGGING (CONSTRUCTION)(QCF)

LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION CONTRACTING OPERATION (QCF)

LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN CONTROLLING LIFTING OPERATIONS – SUPERVISING LIFTS (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN FORMWORK (CONSTRUCTION) (QCF)

LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN TROWEL OCCUPATIONS (CONSTRUCTION)(QCF)

LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN WOOD OCCUPATIONS (CONSTRUCTION) (QCF)

NVQ LEVEL 4 – CONSTRUCTION  (CSCS GOLD CARD)   – NVQ четвърто ниво ЗЛАТНА CSCS карта £1450

NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION SITE SUPERVISION (CONSTRUCTION) (QCF) )

NVQ LEVEL 5 – CONSTRUCTION (CSCS GOLD CARD)     NVQ пето ниво ЗЛАТНА CSCS  карта £1650

IOSH Membership – Level 5 NVQ Diploma in Occupational Health and Safety Practice (QCF)

NVQ LEVEL 6 – CONSTRUCTION  (CSCS BLACK CARD)     NVQ шесто ниво ЧЕРНА CSCS карта £1750

LEVEL 6  NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTIONCONTRACTING OPERATIONS MANAGEMENT (CONSTRUCTION) (QCF

LEVEL 6  NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT (CONSTRUCTION) (QCF)

NVQ LEVEL 7 – CONSTRUCTION  (CSCS BLACK CARD) )     NVQ седмо ниво ЧЕРНА CSCS карта  £2100

LEVEL 7  NVQ DIPLOMA IN SENIOR SITE MANAGEMENT (QCF)

 

 

Кат. №20

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *