Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll

September 24, 2018
0 Comment

Услуги за фирми Правим месечно изготвяне на ведомости за заплати на персонал  – Monthly Payroll Ако се нуждаете от компетентен професионалист, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 19 read more →

Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE

September 24, 2018
0 Comment

Услуги за фирми Регистрираме по схемата  PAYE –  Registration for PAYE. Ако се нуждаете от услугата, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 18 read more →

Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration

September 24, 2018
0 Comment

Счетоводни услуги за фирми Нашата компания успешно обслужва дружества с ограничена отговорност, регистрирани по ДДС – Limited Company with VAT Registration. Ако се нуждаете от компетентно счетоводство за данък добавена стойност, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 17 read more →

Счетоводство и подаване на корпоративна данъчна декларация във Великобритания

September 24, 2018
0 Comment

Услуги за фирми Занимаваме се със счетооводство и подаване на корпоративни данъчни декларации на фирми (Limited Company Accountancy and Corporation Tax return). Ако се нуждаете от компетентен счетоводител, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 16 read more →

Регистрация на фирми – ООД и АД

September 24, 2018
0 Comment

Услуги за фирми – ООД и АД  Можем да ви съдействаме да регистрирате ООД и АД  във Великобритания (LTD, PLC). Ако се нуждаете от тази услуга, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 15 read more →

Писмо от счетоводител – Letter from Accountant

September 24, 2018
0 Comment

Услуги за самонаети (Self-Employment) При нас можете да получите Писмо от счетоводител – Letter from Accountant. За да се възползвате от тази услуга, свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com.   Кат. № 14 read more →

Подаване на годишна данъчна декларация – Tax Return /Self Assessment/

September 24, 2018
0 Comment

Счетоводни услуги за самонаети Ние съдействаме за подаване на годишна данъчна декларация – Tax Return /Self Assessment/. За да получите тази услуга, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  13 Връщане на такси и данъци при напускане на Обединеното.. read more →

Регистрация към CIS за плащане на 20% данък като самонает в строителството

September 24, 2018
0 Comment

Услуги за самонаети (Self-Employment) Съдействаме за регистрация към CIS за плащане на 20% данък като самонает в строителството – CIS Registration (for 20% deduction). За да получите тази услуга, свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 12 read more →

Регистрация в HMRC

September 24, 2018
0 Comment

Услуги за самонаети Нашата компания помага за регистрация в HMRC ( Данъчните служби на Великобритания) и получаване на Уникален данъчен референтен номер – HMRC Registration ( UTR). За да се възползвате от тази услуга, мола свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат… read more →

Съдействие за получаване на карта CSCS

September 24, 2018
0 Comment

Нашата компания оказва съдействие за получаване на карта CSCS, осигуряваща право да се работи в строителството. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. За повече информация: https://www.youtube.com/watch?v=Cx4lfaGS91Q Кат. № 10 read more →