LR=PR=Settled Status(ILR)

February 6, 2019
0 Comment

Едно и също нещо с три различни имена но едно значение Постоянен статут за живеене във Велиокбритания. Тоест живеещ си без ограничения за престой, работа, помощои и каквото и да е било.

ILR=PR=Settled Status(ILR)

ILR e получаване от българите до 2007 , аз имах такова. губи се ако отстъстваш повече от 2 години от UK.Сега го има за нации извън ЕС и струва близо £2300 .

PR еквивалента на ИЛР за жители от ЕС, българите имаха право на него от 2007 до 2019 март сега ще имат. Струва 65 паунда и се кандидатства с форма от 85 паунда, сложно и бано кандидатсване. Губи се след 2 години предстой извън ЕС. Трябва да се подмени с Settled Status , ако не вземете Британско гражданство преди Юни 2019

Settled Status( ILR) новото PR за европейци, замества ПР ще струва безплатно, губи се след 5 години отсъствие от Велиокбритания. Става лесно с апликация ако всичко ви е ОК досието, което имат Home Office.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *