Една карта анкета – тя показва, кой се намира на грешното място в грешното време.

May 14, 2020
0 Comment
Една карта анкета – тя показва, кой се намира на грешното място в грешното време.
“елементарно е… направете го сама”
Съветват често сънародници!
По принцип е елементарно да си почисти човек дома, но някои хора си плащат на чистачка.
Интересно ми е дали хората които плащат за чистачки правят нередно или тези които правят нещо елементарно за правене правят нещо нередно?
Или пък няма нищо нередно!?
[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *