NVQ трето ниво ЗЛАТНА CSCS карта

September 26, 2018
0 Comment

Ние от Chikov.com сме квалифицирани да изпитваме и подпомагаме хора да вземат курсове за квалификации(  имаме квалификация City and Guilds 6317 Certificate in Assessing Vocational Achievement)  и Ви предлагаме съдействие за следните CSCS и NVQ курсове.

NVQ  LEVEL 3 – CONSTRUCTION  (CSCS GOLD CARD)   –  NVQ трето ниво ЗЛАТНА CSCS карта  £1099

  •  LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN OCCUPATIONAL WORK SUPERVISION (CONSTRUCTION) (QCF)
  •  LEVEL 3 DIPLOMA IN PLANT MAINTENANCE (CONSTRUCTION) (QCF)
  •  LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN ACCESSING OPERATIONS AND RIGGING (CONSTRUCTION)(QCF)
  •  LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION CONTRACTING OPERATION (QCF)
  •  LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN CONTROLLING LIFTING OPERATIONS – SUPERVISING LIFTS (CONSTRUCTION) (QCF)
  •  LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN FORMWORK (CONSTRUCTION) (QCF)
  •  LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN TROWEL OCCUPATIONS (CONSTRUCTION)(QCF)
  •  LEVEL 3 NVQ DIPLOMA IN WOOD OCCUPATIONS (CONSTRUCTION) (QCF)

CSCS и  NVQ курсовете които предлагаме могат да бъдат взети без познания по английски език понеже имаме изпитващи говорещи български език. Ние Ви даваме гаранция, че с наша помощ вие ще може да придобието необходимата Ви квалификация и веднъж записали курса ще може да вземете необходимия Ви документ.

Свържете се с нас на  atanas@chikov.com или 077 860 67 076. Може да използвате нашата електронна форма за записване за курс която се намира на този адрес

Кат. № 20.3

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *