Съвети за поддържане на добър credit score (кредитен рейтинг)

January 21, 2016
0 Comment

Кредитите са неотменна част от съвременния живот. Почти всеки от нас в някакъв момент е прибягвал до банков заем. Той може да ни помогне за наистина важни цели, така че е добре да се стремим към чиста кредитна история, за да е по-голяма вероятността при нужда да получим желания кредит.

Кредиторите са все по-придирчиви към клиентите си, но почистването на вашата кредитна история и подобряването на рейтинга ви може да засили шансовете ви за получаване на кредит.

Банки, строителни дружества и компании за кредитни карти стават много по- придирчиви относно това на кого ще дадат пари, заради което те често предлагат своите изгодни оферти само за тези с наистина чиста кредитна история.

Подобно на най-отговорните и строги съдии, те си позволяват да дадат своето одобрение само на тези, които може да се превърне в безупречни изпълненители на задълженията си след това.

Преди да кандидатствате за ипотечен кредит, кредитна карта или личен заем има стъпки, които можете да предприемете, за да подобрите състоянието си и да насърчите заемодателите да погледнат по-благосклонно на вашата кандидатура.

Дори онези, които смятат, че имат добра кредитна история трябва да поискат копие от кредитните си файлове, за да си гарантират, че цялата информация, съхранявана за вас, е точна и актуална. Кредитни файлове могат да бъдат на ваше разположение само за £2 от две основни агенции за кредитен рейтинг -Experian http://www.experian.co.ukи Equifax http://www.equifax.co.uk, и трябва да проверявате състоянието си редовно.

Има и друга причина, поради която кредитополучателите трябва да проверят техния файл за кредит и да го правят редовно: за да си гарантират, че техните данни не се използват от трето лице за кражба на самоличност. Ако го направите и установите някакви несъответствия, предупредете засегнатите кредитори при първа възможност.

Следните съвети може да помогнат за подобряването на кредитния ви рейтинг, което от своя страна ще повиши възможността да получите желания заем:

  1. Актуализирайте данните си. Ако не сте в избирателния списък например или не обновите своите данни, когато сменяте жилището си, кредиторите може да ви отбягват. Те използват този регистър, за да се защитят срещу измами и да проверят дали сте тези, за които се представяте. Можете да разберете как да се регистрирате в http://www.aboutmyvote.co.uk
  2. Сверете старите си взаимоотношения с банки, когато кандидатствате за кредит. Кредиторите ще проверят не само данните на потенциалния кредитополучател, но и още други неща. Ще разгледат кредитната история на вашия партньор или някой друг, с когото имате обща банкова сметка или кредит. Понякога проверяват и историята на тези, които живеят на същия адрес, или може да са живели там в миналото. Ето защо е важно да се сдобиете с копие на файла за кредитната ви история, за да си гарантирате, че лошата банкова история на някой друг, с който дори може би нямате нищо общо, няма да окаже влияние върху резултатите ви. Ако сте разведени или разделени, уверете се, че вече бившият ви партньр не фигурира и историята му няма да ви повлияе.
  3. Отказ от много на брой кредитни карти. Много хора вземат нови карти често, но не успяват да закрият старите споразумения, дори ако те вече не използват картата. Но тези много на брой кредитни линии се появяват на вашия файл, което може да направи кредиторите предпазливи относно потенциалния размер на дълга ви.

Уверете се, че погасените кредити и дългове по кредитни карти са прекратени и че това е записано в досието ви. По същия начин, ако не се нуждаете от пълният кредитен лимит, даден на някоя карта, попитайте вашия кредитор как да го намалите. Това ще ви помогне да не се разглеждате като рисков клиент, когато кандидатствате за нов кредит, и ще ви позволи да получите по-висока сума, защото общият дълг ще е по-малък.

  1. Повишете репутацията си. Кредиторите искат да видят, че ще се отнасяте с кредита разумно и отговорно. Така че, ако искате да получите например ипотечен кредит, но не сте имали банкови заеми преди това, извадете си кредитна карта няколко месеца, преди да кандидатствате за кредит в по-голям размер. Погасявайте дължимото в срок, за да покажете, че сте лоялен.
  2. Уверете се, че обстойно сте се запознали с цялата информация във вашия файл, за да си гарантирате, че текущите обстоятелства са правилно отразени. Кредиторите не винаги могат да информират агенцията за всички промени веднага, така че ако забележите, че информацията е остаряла, помолете вашия кредитор да информира Experian или Equifax веднага, или сами се свържете с тях.

Следете за сметки и такси, причинени от кражба на самоличност или измама, както и за дублиране на записи на неплатени баланси.

  1. Никога не пропускайте плащане по ипотека. Това е кардинален грях в очите на кредиторите и се разгледа много по-сериозно от пропуск по кредитна карта или по погасяването на заем. Ако се стигне до момент, в който вноската по ипотека да ви затрудни, незабавно се свържете със заемодателя, за да го обсъдите. Възможно е да договорите например удължаване на срока или намаляване на вноската, което да се компенсира чрез плащане за по-дълъг период.
  2. Осигурете информация за представянето ви, която да бъде изцяло достоверна. Уверете се, че информацията, която предоставяте при искането за кредит, е точна и вярна. Несъответствията може да имат отрицателен ефект върху вашия кредитен рейтинг и може да се считат за измама.
  3. Позволете проверка на досието ви, след като вече сте проучили нещата и сте решили, че искате кредит. В противен случай кредиторите могат да интерпретират множеството креедитни проверки като доказателство, че отчаяно търсите кредити или че се планира измамна дейност.
  4. Уреждане на стари дългове. Ако сте в неизпълнение на кредит или са имали решение от окръжния съд (CCJ) срещу вас, това ще бъде отбелязано на кредитния ви файл . Дори и вече да сте се издължили, някои кредитори ограничават отпускането на заеми на тези, които са имали CCJ през последните 12 месеца. Затова е важно веднага, след като уредите задълженията си, да сте сигурни, че вашите кредитори информират агенциите за кредитна справка и че кредитният доклад съответно се актуализира.
  5. Включване на допълнителна информация, когато е необходимо. Добавете допълнителна информация за предишни кредитни проблеми. Ако тези проблеми са след съкращения или развод например, а финансовата ви ситуация се е подобрила, можете да добавите бележка, обясняваща това. Също така, ако сте били жертва на кредитни измами в миналото се уверете, че всички кредитни проблеми, причинени от това са отстранени от вашия файл. Ако вие нямате вина, информацията не трябва да фигурира там.

Не забравяйте, че промени по кредитните файлове може да настъпват постоянно, така че е важно да се проверяват редовно, информацията да е точна и никой друг да не се възползва от данните ви, за да тегли кредити.

Като обобщение може да кажем, че кредитното досие и рейтинг играят ключова роля в моментите, когато искате да вземете пари на заем, кредит, лизинг и т.н. Именно тогава повечето хора се изнервят, защото не са наясно с нещата около кредитния си рейтинг или просто защото са се доверили на някои митове, свързани с него. Ето и три от тези митове, които са и най-често срещаните:

Лошият кредитен рейтинг не може да се оправи и си остава доживот

Това е може би най-разпространеният мит, на който вярват много хора, но, разбира се, това е напълно невярно. Дори да имате ужасен кредитен рейтинг, с времето той може да бъде повишен и след години да стане добър. Не очаквайте това да стане за един ден, но ако вземете финансите си в ръце и бъдете редовен платец, рано или късно кредитният ви рейтинг ще се оправи.

Честите проверки на кредитното ви досие понижават кредитния ви рейтинг

Този мит отново не е верен. Можете да проверявате кредитното си досие колкото искате, както и други институции и кредитори. Това няма да се отрази по никакъв начин на рейтинга ви, но имайте предвид, че ако кандидатствате често за заеми или го правите на няколко места едновременно, това ще бъде отразено в досието ви и ще остане видимо занапред. Ето това вече може да се отрази върху кредитния ви рейтинг или поне да накара кредиторите да се замислят преди да ви отпуснат заем.

Можете да попаднете в черния списък на кредиторите

Вероятно сте чували за черното тефтерче на Дядо Коледа, в което той вписва непослушните деца и след това не им дава подаръци? Колкото истинско е то и белобрадия старец, толкова верен е и този мит. Няма такова нещо като „черен списък“ на кредиторите и колкото и лош кандидат да сте, не можете да попаднете в него.

Различните заемодатели имат различни критерии, според които решават дали да отпуснат кредит на кандидатите, но всичките взимат насериозно кредитния рейтинг. Затова, ако сте наясно, че вашият е лош, не бързайте да кандидатствате за заем. Преди това оправете финансите си, повишете или изградете кредитния си рейтинг и тогава ще видите колко по-лесно става всичко. И въпреки, че няма черен списък, това не значи, че трябва да бъдете нередовен платец, защото колкото по-лош е кредитния ви рейтинг, толкова по-трудно и бавно се оправя след това.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем финансов съвет и да ви помогнем да си намерите подходящ заем. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *