Сравнeние на цената на заем от £1000 в три общи вида финансиране

January 11, 2016
0 Comment

Ако трябва да взематe пари назаем, намерете най-евтиния възможен начин за заемане на тези пари и ги възстановете колкото се може по-бързо. В някои случаи това ще означава сделка с възможно най-ниската лихва, докато при други няма да бъде така –  например, ако офертата с най-ниската цена върви с високи цени на таксите или глобите.

Сравнние на цената на заем от £1000 в три общи вида финансиране

Важно е да разберете колко ще ви струват различните варианти и как работят те. Сравнете разходите, които бихте имали и проверете дали можете да си позволите плащанията на погасителните вноски.

Ето няколко примера:

Безлихвена кредитна карта за трансфер на баланс и нови покупки за първите 15 месеца *

Среден лихвен процент (представителен Годишен Процент на Разходите – ГПР): 0% върху трансферна стойност £1000 (плюс такса за прехвърляне, обикновено между 2% и 3% от баланса)

Среден ГПР от 17.7%, извън 15-месечния първоначален безлихвен период.

Месечна погасителна вноска: £66.67 **

** Предполага се, че заемът е погасен в края на 15-месечния промоционален период.

Обща сума за възстановяване: £1030 (£1,000 оригиналния заем + £30 Такса за еднократно прехвърляне на базата на 3%)

За какво е подходящо това финансиране?

– безлихвен заем

– планирани покупки, например, почивка, нови мебели и прехвърляне на съществуващ кредит или дълг към карта за магазин

– разпределяне на разходите по заемите, ако можете да прехвърлите оставащото салдо в края на промоционалния период в нова 0% безлихвена сделка

Неща, с които е добре да сте запознати:

– Вие трябва да имате добър кредитен рейтинг, за да получите най-добрите оферти. Освен това някои доставчици на кредити имат изисквания за минимално ниво на доходите.

* Промоционалния период на ГПР и сумата, която може да се прехвърли, зависят от вашите лични обстоятелства.

– Прочетете правилата и условията внимателно, тъй като повечето карти не предлагат един и същ безлихвен период за балансови трансфери и покупки.

– Вие ще се върнете към стандартния ГПР (средно 17.7%, но може да бъде и по-висок процент), след като първоначалния промоционален период изтече.

– Въпреки, че няма да се налага да плащате лихви върху сумата, която прехвърляте (или харчите) през първоначалния период, ще трябва отново да плащате минимална месечна вноска (обикновено 1% -2,5% от баланса) – при неизпълнение това може да доведе до начисляване на такса за забавяне на плащанията (обикновено £12) и може вече да не ви допуснат до сделка за безлихвен заем.

– Лихвеният процент от 0% не се прилага за теглене на суми или проверки на кредитни карти.

Съвет

Помислете за откриване на две отделни карти – една за прехвърляне на баланс и друга за покупки. Сравнете кредитните карти, за да намерите най-добрата за вас сделка.

 

Необезпечен потребителски заем за две години

Среден лихвен процент (представителен ГПР): 18,6%

Месечна погасителна вноска: £50.00

Обща сума за възстановяване: £1189 (£1,000 оригинален заем + £189 лихва)

За какво е подходящо това финансиране?

– бюджетиране – месечните плащания и лихвения процент обикновено са фиксирани за срока на кредита

– планирани покупките – например кола, подобрения на дома

Неща, с които е добре да сте запознати:

– Може да не получите очаквания ГПР, тъй като това зависи от вашия кредитен рейтинг. Ето защо е добре да проверите условията внимателно, преди да приемете кредита.

– Когато заемате пари за по-дълъг период, това намалява размера на месечните ви плащания, но в края на срока ще сте изплатили доста по-голяма от заетата сума.

– Кредиторите обикновено начисляват по-висок ГПР за по-малки суми по заеми (т.е. £1,000 или по-малко)

– £1,000 обикновено е минималната сума на заема, предлаган от банките и другите по-големи доставчици на кредит.

 

Типична карта за магазин, която се изплаща за две години

Среден лихвен процент (представителен ГПР): 30%

Месечна погасителна вноска: £55.91

Обща сума за възстановяване: £1342 (£1,000 оригинален заем + £342 лихва)

Освен ако не сте сигурни, че ще можете да изплащате остатъка всеки месец, най-добре е да избягвате картите за магазини, ако можете. Това е скъп начин за получаване на кредит.

Неща, с които е добре да сте запознати:

– Заемането на пари чрез магазинна карта може да бъде много скъпо, тъй като тези карти обикновено определят по-високи лихвени проценти от кредитните.

– Плащането на минимална сума всеки месец прави дълга да изглежда достъпен. Но тъй като лихвата постоянно се увеличава, ще ви отнеме много повече време да го изплатите обратно изцяло.

Съвет

Прехвърлете баланса по вашата магазинна карта към кредитна карта с по-ниска лихва. Ако не можете да направите това, опитайте се да плащате повече от минималната погасителна вноска всеки месец.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем финансов съвет и да ви помогнем в избора на кредит. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *