Спестовно-осигурителни полици / Endowment policies

May 17, 2017
0 Comment

Спестовно-осигурителната полица (endowment policy) е инвестиционен продукт, който се купува от животозастрахователни дружества. Този вид полици са устроени като спестовни планове с които едновременно да спестявате и да защитавате стандарта си на живот в случай на неблагоприятни събития. Финансовият план гарантира изплащането на определена сума след изтичане на предварително определен срок или в случай на смърт.

Спестовната полица може да ви бъде от полза, ако:

искате да спестявате за определено събитие или цел в дългосрочен план, обикновено най-малко десет години

разбирате, че стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и, че може да получите по-малко пари, отколкото сте инвестирали

– искате да получите негарантирана еднократна сума в края на инвестиционния ви план

Как се използват спестовните полици

Хората могат да използват спестовните полици по следните причини:

– ако искат да спестят пари за конкретна цел

– за обща инвестиция

– за лихви по ипотеки – в определен период тези видове полици са били много често срещан начин за спестяване, за изплащане на ипотечни лихви, но това вече не е така

Съвет
Ако не разбирате финансовия продукт, потърсете независим финансов съвет, преди да купите.

Как работят тези полици

Можете да правите месечни или годишни плащания.

Част от месечните ви плащания се използват за купуването на застраховка живот, като размера на тази сума зависи от вашата възраст, пол, и периода на спестовната полица.

Останалата част от плащането се инвестира или на база печалби (with-profits) или на база самостоятелни инвестиции (unit-linked). Размерът на еднократната сума, която получавате в края на вашата полица често зависи от изпълнението на тези инвестиции.

Как са инвестирани парите ви

Вашите пари могат да бъдат инвестирани на база печалби. Това означава, че вашите спестявания се събират с парите на други инвеститори и се влагат от застрахователното дружество в редица различни инвестиции, обикновено акции, инвестиции с фиксирана лихва и имущество. Този общ запас се използва за посрещане на разходите за оперативна дейност на застрахователя и след това, парите, които са останали отгоре (печалбата) се споделят с вас и останалите инвеститори чрез обявяване на бонуси, които увеличават стойността на вашата полица.

Освен това, можете да изберете полица, където да вложите парите си на база самостоятелно инвестиране. В този случай вие трябва да решите как искате да инвестирате парите си, като изберете от набор от различни инвестиционни фондове. Това може да са фондове управлявани от животозастрахователната компания или набор от дялови тръстове и инвестиционни дружества от отворен тип (OEICs), управлявани от отделни фирми. Ако искате можете да сменяте различни фондове, без да трябва да осребрявате парите си – първите едно или две прехвърляния често са безплатни, но може да има такси, ако сменяте фондовете по-често.

Риск и възвръщаемост

Полиците с натрупване на капитал гарантират да изплатят определена минимална сума, при условие че те издържат до края на срока (освен ако не са на база unit linked) или до настъпване на смърт.

Стойността на вашите инвестиции на база with-profits е проектирана да нараства като се добавят бонуси. Обикновено бонусите, след като добавят, не могат да бъдат отнети. Но ако осребрите полицата си преди края на срока, някои от бонусите могат да бъдат възстановени чрез специална такса (наречена Market Value Reduction, MVR, или Market Value Adjustment, MVA).

Стойността на вашите инвестиции на база unit-linked може, освен да се увеличи, и да се понижи, както е възможно и да получите по-малко, отколкото сте инвестирали. Растежът ще зависи от производителността на фоновете, които сте избрали. С избора на фондове, които инвестират в различни инвестиционни видове, можете по-лесно да се справите с възходите и спадовете на пазара.

Достъп до парите ви

До края на срока на полицата вашите пари няма да са лесно достъпни.

Ако искате да прекратите полицата по-рано, най-вероятно ще трябва да платите високи такси и глоби.

Такси

Възможно е да има административна такса, която да се приспада от всяко едно от вашите редовни плащания.

Ако инвестирате на база with-profits, различни разходи и такси се приспадат от инвестиционния фонд преди бонусите да са разработени. Можете да попитате фирмата за това как се разработват и разпределят бонусите.

Ако инвестирате на база unit-linked, ще има различни такси, които се приспадат от всеки фонд.

Важно е също да сте наясно с всички такси за прекратяване на полицата. Фондовете са дългосрочна инвестиция и може да се наложи да платите такси и глоби, ако искате да прекратите участието си по-рано.

Безопасност и сигурност

Вашите пари са защитени, освен в случай на фалит на застрахователното дружество, което е малко вероятно да се случи.

Вие не може да предявите иск за обезщетение, просто защото стойността на инвестициите ви пада.

Данък

Данъкът, който плащате по вашата спестовно-осигурителна полица ще зависи от вашите обстоятелства.

Къде да получим спестовна полица

Можете да си купите спестовно-осигурителна полица чрез финансов съветник или директно от застрахователната компания.

Преди да вземете подобна полица трябва да получите документ “Основни функции” („Key Features“), който обяснява предимствата и недостатъците на продукта. Ако все още не сте сигурни дали спестовните полици са точно за вас, е най-добре би било да потърсите финансов съвет. Възможно е да има алтернатива, която да е по-подходяща за вас.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем подходящ финансов и застрахователен съвет. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *