Процедура при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

September 1, 2016
0 Comment

Когато предявите иск към застрахователя си за обезщетение винаги има риск той да не бъде уважен и съответно да ви се откаже изплащане. Ако смятате, че въпреки всичко това е несправедливо, може и да не се примирявате с обстоятелствата, защото може да се направи нещо по въпроса.

Защо искът ви може да бъде отказан

Искът ви за изплащане на обезщетение може да бъде отказан от застрахователя ви поради множество причини, например при подадена неправилна информация за лични данни, състояние, авоари и т.н., проявена небрежност от ваша страна, фалшифициране на данни и информация и др.

Когато ви се откаже изплащане на обезщетение, застрахователят трябва да ви даде точната причина защо искът ви е неуважен. Ако според вас тази причина не е основателна, можете да заведете жалба.

Какво да направите ако искът ви е отказан неправомерно

Преди всичко прочетете внимателно застрахователната полица. Вижте има ли точно обявена информация за отказ на иск.

След това проверете дали сте дали точна и коректна информация.

Подчертайте къде в полицата са описани условията за завеждане на иск и получаване на обезщетение. Ако има завоалирани клаузи или неточни обяснения, отбележете ги.

Според закона, застрахователните компании нямат право да отказват искове за обезщетение, ако застрахованото лице е отговорило точно на всички въпроси и е дало напълно вярна информация за себе си и обстоятелствата си.

Подайте жалбата си към застрахователната компания

След като сте разгледали внимателно полицата си и сте си отбелязали всичко необходимо, време е да се свържете със застрахователната компания. Това може да стане лично, по телефона, чрез имейл или писмо.

Обяснете обстоятелствата, като най-добре е да дадете възможно най-точна и подробна информация. Заявете защо според вас искът ви трябва да бъде уважен и докажете, че отказът за изплащане на обезщетение е бил неправомерен. Също може да споменете, че ако жалбата ви не бъде уважена, ще се обърнете към по-висока инстанция – с жалба до Службата на финансовия омбудсман.

Жалба до Службата на омбудсмана

Ако след преминаване през процеса за подаване на жалба към застрахователната компания все още не сте удовлетворени от развоя, можете да се обърнете към Службата на финансовия омбудсман на адрес www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm.  Това обаче може да стане едва след като получите отговор от застрахователя, че жалбата ви не е уважена или 8 седмици след подаването й, ако нямате отговор.

Службата на омбудсмана е независим и безплатен орган, който разследва случаите на подалите жалба към него хора. Можете да разчитате на напълно коректен и безпристрастен отговор на вашата жалба. Ако омбудсмана реши, че вие сте прави и искът ви за обезщетение е отхвърлен неправомерно, той има силата да накара застрахователя да даде обяснение за действията си, да се извини и съответно да изплати обезщетението.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем застрахователен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща застраховка. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *