Получаване на кредит за първи път – полезни съвети

July 14, 2015
0 Comment

За да бъдете одобрени за получаване на кредитна карта, личен заем, ипотека, овърдрафт или други форми на кредитиране във Великобритания е необходимо да имате добра кредитна история и, в някои случаи – добър кредитен рейтинг.

Какво е кредитен рейтинг?

Кредитния рейтинг е измерителна единица, оценяваща вашата кредитоспособност. Кредитните рейтинги се изчисляват въз основата на множество фактори, най-важните от които са кредитната история, размерите на собствеността и съотношението между финансовите задължения и активи.

Кредитните рейтинги се създават и публикуват от организации, наречени кредитни агенции.

Слабият кредитен рейтинг е показател за мнението на публикуващата го кредитна агенция за високия риск от неплатежоспособност на дадено лице, базиран на неговата кредитна история и дългосрочни икономически перспективи. Вашият кредитен рейтинг може да определи:

– дали даден кредитор е готов да ви отпусне пари;

– колко пари можете да вземете, и

– каква лихва ще ви бъде начислена.

Вашият кредитен рейтинг ще се базира отчасти на кредитната ви история – документ, на който е отразено колко пари сте взимали под формата на кредит в миналото и днес, и колко добре – или зле – сте се справили с управлението на дълговете си. Трябва да си изградите добра кредитна история преди да се опитате да вземете пари на заем. Това е особено важно ако сте се преместили във Великобритания от друга страна.

Как да започнем изграждането на кредитна история

Има няколко прости стъпки, които можете да предприемете, за да започнете изграждането на вашата кредитна история:

– Отваряне и управление на банкова сметка

Създаването и използването на разплащателна сметка във Великобритания ще помогне за изграждането на вашата кредитна история, стига разбира се да направите това отговорно (например като се уверите, че имате достатъчно пари в сметката си, за да покривате плащанията си всеки месец), защото това ще покаже, че може да ви се има доверие.

Някои банки предлагат на новите клиенти безлихвен овърдрафт за първите 12 месеца, който може да бъде алтернатива на кандидатстването за кредитна карта, ако имате нужда само от малка сума пари за няколко дни и може да изплатите овърдрафта си.

Уверете се, че можете да го изплатите в пълен размер преди изтичането на безлихвения срок.

Отговорното откриване и управление на разплащателна сметка ще помогне за подобряване на вашия кредитен рейтинг, дори ако сметката не включва овърдрафт.

– Създаване на някои директни дебити

Създаването на някои редовни Директни дебитни плащания, за плащане на битови сметки като газ, електроенергия, мобилен телефон или пък наема на вашия дом, не само ще ви даде по-добър кредитен рейтинг, но най-вероятно ще допринесе за получаването на отстъпка за плащане с директен дебит.

– Не пропускайте плащания

Уверете се, че сте платили всичките си сметки навреме, тъй като пропуснатите или забавените плащания ще навредят на вашата кредитна история. Ако на кредиторът се наложи да се обърне към съда, за да получи парите си, то тогава решението на окръжния съд сериозно ще повлияе на способността ви да получите кредит и то ще остане на вашия файл в продължение на шест години.

Фактори, които могат да ви попречат да получите кредит

Освен вашата кредитна история има някои други неща, на които които заемодателите ще обърнат внимание при проверката на кредитния ви рейтинг и вземането на решение дали да ви отпуснат заем.

– Дали сте в избирателните списъци

Да сте в избирателните списъци във Великобритания означава, че кредиторите могат да проверят дали живеете там, където казвате, така че е важно да се регистрирате.

Ако името ви не е в избирателните списъци, не забравяйте да го добавите при първа възможност. Може да направите това на сайта About My Vote.

– Финансови връзки с други хора

Ако имате общ договор за кредит (например ипотека) с друго лице, неговия кредитен рейтинг може да повлияе на вашия. Причината е, че вашия кредитен файл ще бъде “свързан” с другия човек и кредиторите могат да проверят както вашето, така и неговото досие, ако кандидатствате за кредит. Например ако другото лице не успее да направи погашения по кредитни карти или други заеми, това може да окаже много лошо влияние на вашия кредитен рейтинг.

Ето защо е важно да сложите край на финансовите взаимоотношения с такива партньори, като затворите всички общи сметки, които все още имате и се свържете с кредитната агенция, за да подадете “известие за дисоциация” – прекратяване на обвързването на вашите кредитни файловете с тези на другото лице.

Влияе ли вашия кредитен рейтинг на лихвения процент

Вашият кредитен рейтинг също ще окаже влияние върху лихвеният процент, който се начислява на всеки заемополучател.

Кой изготвя вашия кредитен рейтинг

Няма единствен, окончателен кредитен рейтинг, който съществува за вас. Той по-скоро бива разработен от всеки отделен кредитор. Така например, две различни банки може да изготвят кредитния ви рейтинг по различни начини в зависимост от техните политики по отношение на кредитирането.

Въпреки това, когато кандидатствате за кредит, те ще проверят необходимата им информация при една или повече от трите основни агенции за кредитна информация в Обединеното кралство: Experian, Equifax и Callcredit.

Всяка една от тези агенции съставя кредитна информация за лица във Великобритания.

Преди да кандидатствате за кредит за първи път, може да поискате да проверите дали кредитния ви доклад е актуален и верен.

Нещата на които да обърнете внимание преди да вземете заем

След като сте изградили кредитна история, да речем след шест месеца, можете да опитате да кандидатствате за кредит. Преди да го направите обаче, отделете повече време и разгледайте различни предложения, за да решите кой е най-подходящия за вас продукт. Също така се уверете, че знаете как ще изплатите дълга си обратно.

Кандидатстване за кредит

Преди да започнете да попълвате формуляр за кандидатстване, се уверете, че имате под ръка следните неща:

Данните на банковата ви сметка

Име и адрес на работодателя ви

Списък приходите и разходите, които имате всеки месец

Подробности за неизплатени задължения по кредити

Ние можем да ви дадем полезни съвети, свързани с вземането на кредит напълно безплатно. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

 

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *