Как да си помогнем в изчистването на дългове – Англия и Уелс

February 25, 2015
0 Comment

Ако изпитвате затруднение при изплащането на дълг, или не можете да се справите с погасяването на заеми или други финансови задължения, има няколко възможности, които биха ви помогнали да изчистите дълговете си. Все пак, препоръчително е да не вземате самостоятелни решения – преди да направите каквото и да е, потърсете съвета на експерт.

Започнете с безплатен съвет

Не е нужно да плащате за съвет на консултант по дългове – използвайте една от организациите, посочени по-долу. Те ще ви помогнат да решите кой от изложените тук варианти е най-подходящ за вашия случай и би ви помогнал да управлявате или изчистите дълговете си. Най-добре е да потърсите подобна помощ, веднага след като усетите, че ви е трудно да погасявате финансовите си задължения.

За съвет онлайн:

StepChange Debt Charity – www.stepchange.org;

Debt Advice Foundation – www.debtadvicefoundation.org

За съвет по телефона:

StepChange Debt Charity – www.stepchange.org – 0800 138 1111

Debt Advice Foundation – www.debtadvicefoundation.org – 0800 622 61 51

Преглед на опциите

Има много варианти, които биха ви помогнали по-лесно да се справите с финансовите си задължения – кой ще бъде подходящ за вас зависи от вашите лични обстоятелства. Тази статия предлага общ преглед на някои схеми, за които може и да сте чували, но преди да вземете решение е добре да се посъветвате и със специалист.

Освен опциите по-долу, може да сте в състояние да достигнете до неформално споразумение с хората или организациите на които дължите пари (вашите кредитори) за извършване на плащанията на базата на това, което можете да си позволите след като сметнете основните битови разходи. По силата на този вид договореност вие също така бихте могли да помолите за замразяване на лихвите и таксите.

Алтернативно, бихте могли да се споразумеете за преструктуриране на вашия дълг, така че да правите по-малки плащания за по-дълъг период от време.

Ефект върху вашия кредитен рейтинг

Имайте предвид, че повечето от опциите по-долу ще окажат влияние върху вашия кредитен рейтинг, което прави по-трудно за вас отварянето на нова банкова сметка или получаването на кредит в бъдеще. Някои от тях ще имат повече от един ефект върху кредитния ви рейтинг. Потърсете безплатен съвет от специалист, за да разберете повече подробности, включително и кой вариант е най-подходящ за вас.

План за управление на дълг (Debt Management Plan)

Това е споразумение, между вас и вашите кредитори, по силата на което вие връщате толкова пари, колкото можете. Такова споразумение може да бъде постигнато само за неприоритетни дългове, които не са осигурени срещу вашия дом, и след като се вземат предвид вашите битови сметки.

То определя колко ще изплащате и какъв ще е графика на погасяване. Обикновено трябва да направите една месечна вноска за организацията, занимаваща се с управлението на дълга, която от своя страна плаща на кредиторите вместо вас. Плановете за управление на дълга обикновено са уредени от трета страна и много благотворителни организации могат да направят това безплатно.

Избор на доставчик на план за управление на дълга

Преди да решите да ползвате план за управление на дълга е важно да получите някои съвети. Има благотворителни организации, които извършват такива консултации, и които предлагат тази услуга безплатно. Освен това те могат да ви дадат и съвети за други варианти за справяне с дълговете ви.

Administration Order

Ако можете да си позволите да правите редовни плащания по вашите заеми, може да сте в състояние да подадете молба до окръжния съд за Administration Order. Това е, когато се съгласявате да правите редовни седмични или месечни вноски от доходите си до съда, за цялата сума, която дължите. Въпреки това, ако съдът сметне, че е малко вероятно да сте в състояние да изплатите дълга си в пълен размер, той може вместо това да ви предостави “composition order”. Тук вие връщате процент от това, което дължите, а останалата част се отписва. Така или иначе, и в двата случая вие правите едно плащане в съда и съдът разпределя плащанията вместо вас.

За да кандидатствате за Administration Order, общата сума от вашите дългове не бива да надхвърля £5000 и трябва да имате поне една оценка от County Court или Higher Court.

Индивидуално доброволно споразумение /  Individual Voluntary Arrangement (IVA)

Индивидуалното доброволно споразумение е правно обвързващо споразумение между вас и хората на които дължите пари. Чрез него вашите дългове могат да бъдат замразени и да ги изплатите в друг, определен период. Всички пари, които вие все още дължите след този период, след това се отписват.

Можете да кандидатствате за IVA, ако можете да си позволите да платите нещо за дълговете си, но не непременно в пълен размер. Вие ще трябва да докажете съществуването на редовен и сигурен източник на приходи, като плащанията обикновено се сключват за срок от над 60 или 72 месеца.

IVA е уредено от квалифициран специалист, наречен Insolvency Practitioner, който ще работи с вас и ще ви помогне да отправите подходящо предложение към вашите кредитори за одобрение.

За какво можете да използвате IVA

Може да използвате IVA, за да си помогнете в изплащането на много общи дългове, включително овърдрафт, потребителски кредити, кредитни карти и карти от магазини, стоки и покупки, ипотечни дефицити, просрочени данъчни задължения към съда и пари, дължими на HM Revenue & Customs.

Не може обаче да използвате IVA за да изплатите, например, вашата ипотека и други дългове, обезпечени с вашия дом, някои неплатени наеми, някои видове автомобилно финансиране, съдебни глоби, просрочени задължения за издръжка на деца или студентски заеми. Консултирайте се с агенция какво друго би могло да се изключи или включи.

Как се урежда IVA

Уреждането на IVA става чрез Insolvency Practitioner, на когото ще трябва да платите определени такси. Те обикновено се приспадат от месечните ви плащания. Вие не трябва да плащате всички първоначални такси, преди IVA да е изцяло готово. IVA е правно обвързващо споразумение и трябва да се уверите дали е точно за вас. От голямо значение е преди това да потърсите безплатна консултация, за да обсъдите със специалист дали има и други възможности, които да ви помогнат да управлявате вашите дългове.

Debt Relief Order

Debt Relief Order е официално нареждане, по силата на което дълговете ви ще бъдат замразени в продължение на година. То може да се предоставя само при особени обстоятелства и за някои дългове.

Уреждането на Debt Relief Order струва £90 и можете да плащате на вноски за период от шест месеца. Трябва обаче, да сте платили таксата в пълен размер преди вашата кандидатура да бъде разгледана.

Кой може да кандидатства за Debt Relief Order?

Можете да кандидатствате за Debt Relief Order, ако:

– имате квалифицирани дългове за по-малко от £15 000 – вижте по-долу кои дългове се смятат за квалифицирани;

– вие сте с ниски доходи и всеки месец след плащането на битовите сметки ви остават £50 или по-малко;

– не притежавате ценни предмети и нямате спестявания над £300 (имайте предвид, че една къща с отрицателен собствен капитал все още се брои като имаща стойност);

– не сте собственик на автомобил, който е на стойност над £1000;

– през последните три години сте живял, имате имот или имате собствена фирма в Англия, Уелс и Северна Ирландия.

Не можете да кандидатствате за Debt Relief Order, ако:

– вашите кредитори искат да обявите несъстоятелност, но заседанието все още не се е състояло (освен ако кредиторите се съгласят, че все още можете да кандидатствате);

– получите ограничителна заповед поради несъстоятелност (Bankruptcy Restrictions Order );

– сте отправили молба за обявяване в несъстоятелност, но тя все още не е разгледана;

– в момента сте в несъстоятелност;

– имате Individual Voluntary Arrangement или кандидатствате за такова;

– сте имали Debt Relief Order в последните шест години;

– имате Debt Relief Restriction Order или Undertaking.

Квалифицирани дългове

Те включват: кредитни карти, овърдрафт кредити, каталози, договори за кредит в магазини, наем, Council Tax, телефонни сметки, надплатени суми за обезщетения, пари, дължими на HM Revenue & Custom и други.

Те не включват: помощи за деца и поддръжка, съдебни глоби и заповеди за конфискация, заеми от социален фонд или студентски заеми. За пълния списък с изключения, консултирайте се с организация, която се занимава с въпроси по дългове.

Как да кандидатствате за Debt Relief Order

Можете да кандидатствате за Debt Relief Order чрез одобрен човек, известен като посредник. Повечето безплатни доставчици на консултации по дългове са одобрени посредници, които могат да ви помогнат. След като сте подали заявление и сте платили таксата, и ако отговаряте на условията, официалният посредник ще предостави Debt Relief Order.

Обърнете се за съвет към подходяща консултантска организация преди да решите дали тази опция е за вас.

Несъстоятелност / Банкрут

Банкрутът е начин за справяне с дългове, които не можете да плащате. Докато сте в несъстоятелност, всички активи, които имате може да се използват за изплащане на дълговете ви. След определен период от време (обикновено една година), повечето от неизплатените дългове се отписват и можете да поставите едно ново начало.

Подаване на заявление за несъстоятелност / банкрут

За да кандидатствате в Англия и Уелс, ще трябва да попълните молба (Debtor’s Bankruptcy Petition), където да опишете причините, поради които кандидатствате за несъстоятелност и Statement of Affairs (Debtor’s Petition), където да изброите всичките си активи и дългове.

Отиване в съда и такси

Вие ще трябва да платите:

– £525 за покриване на разходите по управление на вашия фалит, и

– £180 за покриване на вашите съдебни разходи, въпреки че тази сума може да се намали или отмени, ако получавате определени обезщетения или доходите ви са под определен размер.

След това съдът обикновено ще направи едно от следните неща:

– ще издаде заповед за обявяване на банкрут;

– ще поиска допълнителна информация преди решението да бъде взето;

– ще отхвърли молбата ви, и евентуално ще ви предложи алтернатива на несъстоятелността.

След като сте обявени в несъстоятелност

След като сте обявен в несъстоятелност, официалния представител или Insolvency Practitioner ще бъде назначен като синдик и ще оцени вашите доходи, разходи и активи и ще прецени как те могат да бъдат използвани за покриване на дълговете ви.

Вашите кредитори трябва да отправят официално искане до синдика за дължимите им суми. Те не могат да се обръщат директно към вас и вие не можете да извършвате директни плащания към тях.

Обявяване в несъстоятелност – за кого е подходящо?

Ако нямате реален начин за погасяване на дълговете ви, обявяването на фалит би могъл да бъде подходящ вариант. Въпреки това, не вземайте това решение сами, а се посъветвайте с подходяща агенция.

Окончателно споразумение

Ако разполагате с еднократна сума, която ще покрие част от дълговете ви, можете да попитате вашите кредитори дали ще приемат частично плащане, а остатъка да бъде отписан.

Алтернативно, те могат да позволят да се правят месечни плащания за договорен срок, след което остатъкът да бъде отписан.

Отписване на дълг 

При изключителни обстоятелства, когато нямате налични доходи, спестявания или активи, и можете да докажете на вашите кредитори, че е малко вероятно вашето финансово положение да се подобри в бъдещ (например, ако сте тежко болни) – може да е възможно да поискате от кредиторите да отпишат дълговете ви. Консултирайте се със специалист, за да разберете дали това решение е подходящо за вас.

Повече информация и помощ

За повече информация относно описаните по-горе опции, посетете уебсайта на National Debtline.

Ако имате финансови затруднения, може да потърсите и други варианти, за да си помогнете с ежедневните или друг вид разходи. Има различни видове помощи, достъпни за хората с ниски доходи, но системата за обезщетения се променя, затова се уверете, че знаете на какво точно имате право.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *