Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration

September 24, 2018
0 Comment

Счетоводни услуги за фирми

Нашата компания успешно обслужва дружества с ограничена отговорност, регистрирани по ДДС – Limited Company with VAT Registration.

Ако се нуждаете от компетентно счетоводство за данък добавена стойност, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com.

Кат. № 17

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *