Как да подобрите кредитния си рейтинг

June 17, 2015
0 Comment

Вашият кредитен рейтинг може да повлияе на способността ви да заемате пари чрез продукти като кредитни карти, заеми и ипотеки. Ако кредитният ви рейтинг не е в най-добра форма има някои неща, които можете да направите, за да го подобрите и да разрешите проблемите си. Ето как можете да направите и двете:

Защо вашия кредитен рейтинг е важен

Вашият кредитен рейтинг се използва за да помогне на заемодателите да решат дали да ви дадат пари, какъв размер да бъде заема и, в някои случаи, каква лихва да ви бъде начислена.

Какво оказва влияние върху вашия кредитен рейтинг

Ясно е, че е най-добре да избягвате нещата, които могат да имат отрицателно въздействие върху вашия кредитен рейтинг на първо място. Ето някои от тези неща:

– Високи нива на съществуващ дълг – банките и компаниите за кредитни карти може да са неблагосклонни към искането ви за голям заем, тъй като това би могло да означава, че сте твърде разточителни що се отнася до финансите ви.

– Пропуснати или забавени плащания по ипотечен кредит, кредитни карти, лични заеми, сметки за газ или електроенергия – всичко това се пази в кредитния ви файл в продължение на 6 години.

– Ако получите присъда от окръжния съд за неплатени сметки, това ще окаже сериозно влияние върху вашия кредитен рейтинг. Съдебното решение ще остане на вашия кредитен файл в продължение на шест години.

– Подаване на заявление за много кредити наведнъж. Когато подавате заявление за кредит, това ще се появи в кредитния ви доклад. Ако всъщност не възнамерявате да кандидатствате за кредит, а просто искате да сравните цените, разберете дали заемодателят може да регистрира в кредитния ви доклад “Търсене на оферта” (quotation search), вместо “Търсене за молба за кредит” (credit application search). Кредиторите знаят, че търсенето на оферта не представлява кандидатстване за кредит, така че то няма да има отрицателно въздействие върху вашия кредитен рейтинг в бъдеще.

– Ако имате открита сметка по кредитна карта, която никога не използвате. Кредиторите ще гледат какъв е размера на отпуснатият ви кредит, а не само колко действително сте използвали.

– Грешки в кредитния ви доклад, който кредиторите проверяват. Ако има нещо на кредитния ви доклад, което е неправилно или не се отнася за вас – например ако някой злонамерено е кандидатствал за кредит от ваше име, без да знаете – свържете се с кредитната агенция незабавно, за да прегледат и отстранят нередностите.

– Ако не присъствате в избирателните списъци. Кредиторите използват това, за да установят дали наистина сте този човек, за когото се представяте.

– Честа смяна на жилище. Кредиторите се чувстват по-сигурни, ако видят доказателство, че сте пребивавали на един адрес за по-голям период от време.

– Да сте обвързани, в каквато и да е съвместна форма на кредит, като например банкови сметки, заеми или ипотеки с някой, който е с лоша кредитна история – това ще повлияе на възможността да получите кредит.

Проверка на кредитния ви доклад и отстраняване на грешките

Трябва да проверите кредитния си доклад, за да видите дали има някакви грешки или дали сте били жертва на измама. Вие имате законното право да видите копие от вашия кредитен доклад, като такста за това е £2. Има три основни агенции за кредитна информация, които да се проверят:

Experian и Equifax предлагат безплатни 30-дневни проучвания на кредитни доклади, но вие ще трябва да дадете данните на кредитната си (или дебитна) карта. Само не забравяйте да прекратите проучването преди 30-дневния пробен период да е изтекъл. В противен случай може да се наложи да плащате. Noddle service предлагат безплатен достъп до кредитния ви доклад до живот.

Как да поправите грешките във вашия кредитен доклад

Ако все пак забележите някакви грешки, може да ги оспорите като подадете жалба към агенцията за кредитни референции. Те имат 28 дни в които да премахнат грешната информацията или да ви кажат защо не са съгласни с вас. През това време “грешките” ще бъдат маркирани като “спорна информация” и кредиторите нямат право да ги вземат под внимание, когато оценяват кредитния ви рейтинг.

Ако има информация във вашия файл, която е точна, но не отразява текущата ви ситуация – например ако сте имали дългови проблеми, когато сте загубили работата си, но сега отново работите – можете да добавите “известие за корекция” към вашия кредитен доклад. Това е изявление, което може да съдържа до 200 думи относно това, което се е случило.

Как да подобрите кредитния си рейтинг – неща, които можете да направите сега

Ако вашият кредитен рейтинг е лош или пък нямате история на заемите, която заемодателите да видят, има няколко стъпки, които можете незабавно да предприемете, за да подобрите своя кредитен рейтинг.

– Спрете кандидатстването за кредит, докато не разрешите всички проблеми по кредитния ви файл и не подобрите своя кредитен рейтинг.

– Запишете се в избирателните списъци. Ако името ви не е там, ще ви бъде много по-трудно да получите кредит. Можете да посетите сайта About My Vote и да въведете пощенския си код, за да намерите вашия местен съвет. След това попълнете формуляра и го върнете към местния избирателен офис.

– Прекратете неизползваните си кредитни карти. Това също намалява шансовете ви да станете жертва на измама, ако те бъдат откраднати някога.

– Ако в миналото не сте изпълнили условията по договор за кредит, което обикновено означава, че сте били три месеца в просрочие, това наистина ще се отрази на вашия кредитен рейтинг. Опитайте се да преговаряте с вашия кредитор и предложете да изплатите целия или част от неизплатения дълг.

Как да подобрите кредитния си рейтинг в дългосрочен план

Ако сте имали дългове, трябва да покажете на кредиторите, че можете да поемате отговорност. С течение на времето това ще подобри вашия кредитен рейтинг.

Плащайте навреме

Правете вашите плащания навреме и изплащайте сметките си колкото се може по-рано. Това показва, че вие ​​сте един разумен заемополучател. Ако използвате спестяванията си, за да изплащате дългове, не забравяйте да заделите достатъчно пари по спестовната си сметка за извънредни ситуации.

Използвайте предплатена карта credit-builder

Някои предплатени карти имат опция credit-builder, която може да подобри вашия кредитен рейтинг. Начинът, по който работи тази опция е следния – вие вземате “назаем” определена сума, обикновено £60, от компанията за предплатени карти. Подписвате договор за кредит и се съгласявате да плащате на комапанията месечна такса от £5, за да изплатите „заема“ си от £60.

В края на годината, ако не сте пропуснали нито едно плащане, това ще бъде записано на кредитния ви доклад като 12 месеца на успешни погашения.

Все пак имайте предвид, че всички предплатени карти начисляват такси. Например може да платите £5, за да получите карта, на първо място, 2,5% върху всичко, което харчите и допълнителна такса от £1 всеки път, когато достигнете лимита. Разгледайте различни оферти, за да видите дали можете да намерите предплатена карта с по-малко такси.

Кредитни карти credit-builder

Ако имате лоша кредитна история може да кандидатствате за кредитна карта credit-builder.

Имайте предвид, че начисляваните лихви са много по-високи от тези при стандартните кредитни карти. Обикновено ще трябва да плащате над 30% годишна лихва, така че се уверете, че изплащате сумите в пълен размер всеки месец. В противен случай ще влезете в задължение, с което трудно ще се справите и това ще навреди на кредитния ви рейтинг. Кредитният лимит за този вид карти обикновено е не повече от £500.

Избягвайте скъпи фирми за подобряване на кредитен рейтинг

Може да срещнете различни обяви на фирми, претендиращи, че ще подобрят кредитния ви рейтинг. Повечето от тях просто преговарят с компаниите, които са подали иск за съдебно решение срещу вас. Други твърдят, че могат да правят неща, които – легално – те не могат, а някои дори биха ви насърчили да дадете лъжливи сведения на агенциите за кредитна информация. Дори не си помисляйте за използване на такива фирми.

Няма причина да не можете сами да подобрите кредитния си рейтинг, така че няма смисъл да плащате на някой друг да го направи.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем съвети как да подобрите кредитния си рейтинг напълно безплатно. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076

 

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *