Какво трябва да знаем за “заемите до заплата” (payday loans)?

October 12, 2015
0 Comment

 

Бързите “заеми до заплата” са неизгоден начин да заемете пари. Старайте се да не взимате такъв заем, освен ако не сте напълно сигурни, че ще можете да върнете заетата сума в пълен размер и навреме – в противен случай може да задлъжнеете много заради високите лихви и такси.

Какво представляват “заемите до заплата”?

Това са краткосрочни заеми, предлагащи се на хората пред заплата, останали без пари. Заемът се превежда директно по банкова сметка и на заплата трябва да се върне не по-късно от определената дата (на заплата), разбира се с лихва, която често е много висока.

Връщането става отново по банков път. Когато заемате сумата, заемодателят ще изиска от вас да подпишете съгласие за оторизация за продължително изплащане ( Continuous Payment Authority  или CPA), като заемодателят сам има право да изтегля от сметката ви сумата на заема плюс лихвата, според условията за заема. Ваша работа е да се убедите, че на датата имате достатъчна наличност за връщане на заема плюс всички ваши жизнено важни разходи, като храна, дрехи, сметки, наем или ипотека. Затова, ако не сте абсолютно сигурни, че ще можете да си позволите да върнете тези пари навреме, заемът до заплата може да влоши положението ви, вместо да ви помогне.

Колко ще ми струва подобен заем?

Преди заемодателите взимаха около 25-30 паунда лихва на месец за всеки 100 паунда, които заема, но това е процентът, ако върнете парите навреме. Ако длъжникът се забави, трябваше да плати допълнителна такса в размер на около 30 паунда, плюс лихва за всеки просрочен ден.

От 2 януари 2015 година влязоха в сила нови правила, според които, ако заемете “заем до заплата” в размер на £100 за 30 дена и го изплатите навреме, не би трябвало да платите повече от £24 за различните такси. Ако пък не се справите с изплащането навреме, от вас могат да изискват да върнете най-много до 200 паунда, т.е. със 100% увеличение. Това, обаче, също е много висока цена, затова е най-добре да си предвидите нещата така, че да можете да върнете заетото навреме.

Сложено е ограничение и на основната такса при заемането. Ако не платите заема си навреме, заемодателят ви може да ви таксува до 15 паунда в основна такса, плюс лихвата върху главницата и основната такса.

При сключване на договора за заем, заемодателят ще изиска от вас да му разрешите да управлява банковата ви сметка. Така на датата, на която трябва да бъде върнат заемът, той има право да си изтегли парите обратно, заедно с лихвите. Ако нямате достатъчно наличност, парите отново ще бъдат изтеглени, но освен заема, ще трябва да платите и таксите по овърдрафта, планиран или не.

Какво ще стане ако не платя навреме?

Ако нямате тази наличност, може да не се справите с изплащането на важна сметка, в резултат на което компанията, на която не плащате навреме, може да ви глоби или да ви наложи лихви. Липсата на достатъчно наличност в деня на плащане също може да доведе до надвишаване лимита на овърдрафта ви, ако имате такъв, или до влизане в неплануван овърдрафт – при и при двата случая, това води до наказателни банкови такси.

Ако имате проблеми с изплащането на заема, заемодателят може да ви предложи да удължи срока на заема или да “превъртите заема”, т.е. да ви отпусне друг, който да покрие стария и да ви останат малко пари. Той е длъжен, обаче, освен това, да ви предостави информация откъде да получите независим финансов конфиденциален съвет. Възползвайте се от тази възможност и разговаряйте със специалист, преди да вземете решение за нов заем или удължаване на стария, защото, въпреки че звучи привлекателно, по този начин, на практика, обещавате да платите още допълнителни средства за лихви и такси, а това може да се окаже пагубно за вас, особено ако финансовото ви състояние е нестабилно.

Затова отново ще ви посъветваме – ако не е изключително необходимо, не взимайте “заем до заплата”, особено ако не сте убедени, че можете да върнете парите в пълен размер и точно навреме.

Ако все пак обмисляте да вземете “заем до заплата”,  помислете внимателно за възможностите си да го върнете в срок. Редно е да си зададете следните въпроси: Ако парите не са ви стигнали този месец, защо смятате, че ще ви стигнат следващия, особено когато освен редовните си разходи, ще имате да връщате и заем и лихви по него? Очаквате ли повече приходи следващия месец? Ако не очаквате повече приходи, по какъв начин смятате да ограничите разходите си, за да върнете заема?

Не се подлъгвайте по рекламата на заемодателите на “заеми до заплата”

Те рекламират този заем като панацея при всички проблеми с паричния поток, които може да изпитвате. Но този заем, най-често не е подходящ, ако:

  • ако искате да го използвате, за да изплатите други заеми
  • ако вече имате един или повече “заеми до заплата”
  • ако не сте 100% сигурна, че ще можете да го изплатите навреме
  • ако искате с него да платите за вещи или неща, от които нямате нужда и които не можете да си позволите – като например, нови дрехи, билети за концерт или просто за излизане по заведения

Ако ви трябват пари спешно, не бързайте със “заем до заплата”. Обмислете и други алтернативи, които са по-изгодни, като например дългосрочен заем с равни месечни вноски. Не предполагайте автоматично, че нямате никакви други възможности за друг вид заеми, дори и ако сте с лош кредитен рейтинг. Освен заеми, има и други възможности да облекчите финансовия си товар, ако имате временни затруднения, затова, възползвайте се от безплатен финансов конфиденциален съвет.

Ако решите да се откажете от заема, можете да се възползвате от 14-дневния период за това. През първите 2 седмици откакто сте получили заема, можете да го откажете, но ще трябва да върнете използваната сума, плюс лихвите по нея за периода. По този начин, обаче, ще избегнете останалите лихви и такси.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем финансов съвет и да ви помогнем да си намерите подходящ заем или кредит. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *