Какво представлява застраховката за защита на дохода

November 2, 2016
0 Comment

Застраховката за защита на дохода (на англ. Income protection insurance или накратко IP insurance) ви покрива в случаите, в които не сте способни да работите и съответно не можете да получавате доходи.

Обикновено застраховката за защита на дохода има три вида покритие, като при всеки от тях получавате защита съответно при:

 • Инциденти и болест;
 • Безработица;
 • Инциденти, болест и безработица (пълно покритие).

Чрез застраховката имате възможността да защитите до 65 процента от нетната си заплата. Целта й е да замени източника ви на доходи при нужда и да ви се изплаща месечна сума, която да ви помага да се справяте с финансите си в случай на труден момент – при болест, инциденти, които ви оставят без възможност да работите за даден период от време или при безработица.

Застраховката за защита на дохода е отличен избор за хората, които искат да защитят заплатата си и цялостното си финансово здраве, за да не изпаднат в затруднения при евентуален лош развой на събитията и невъзможност за работа.

Обикновено хората предпочитат застраховката в случаите, когато:

 • Изпитват финансови затруднения и се страхуват да не останат без източник на доходи;
 • Има хора, които зависят от тях, т.е. издържат още някого освен себе си;
 • Ако са самонаети лица.

Застраховка за защита на дохода може да си направи всеки човек, стига да работи. Това важи както за наетите от работодател, така и за самонаетите лица. Обикновено срокът на застраховката може да бъде от много кратък до дългогодишен – навършване на пенсионна възраст.

Самите застрахователни полици за защита на дохода могат да бъдат два вида:

 • Краткосрочните полици, както подсказва името им, са по-евтини и покриват застрахованото лице в случай, че не може да работи за кратък период от време, обикновено от 6 до 12 седмици.
 • Дългосрочните полици осигуряват покритие за застрахованото лице за дълъг период, например ако то се разболее толкова сериозно, че повече никога няма да може да работи.

Изключения, при които застраховката за защита на дохода не важи:

 • Наследствени или хронични заболявания, получени или за които застрахованото лице е било наясно преди сключването на застраховката;
 • Инциденти или заболявания получени в следствие на извършване на криминално деяние;
 • Самонараняване;
 • Бременност;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотици.

При сключване на застраховка за защита на дохода ще имате избор между три вида полици:

 • Гарантирани – с тях ви се гарантира ще цената на застраховката ще си остане една и съща за целия й срок, независимо дали е 5 или 25 години. Цената ще се промени само ако решите да правите генерални промени по застраховката си, които биха я оскъпили.
 • Разглеждаеми – както подсказва името, тези полици се разглеждат от застрахователя през определен период от време (обикновено веднъж годишно) и сумата по застраховката се определя въз основа на установеното. Тук цената може да се увеличи или намали, в зависимост от обстоятелствата ви.
 • Възрастови – цената на застраховката се увеличава всяка година с напредване на възрастта на застрахованото лице, но винаги ще знаете с колко.

Цената на застраховката за защита на дохода се изчислява въз основа на фактори като медицинска история, заболявания в семейството, професия, употреба на тютюневи изделия и алкохолни напитки и други.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем безплатен застрахователен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща застраховка. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *