Ипотечни кредити за самонаети лица

July 6, 2015
0 Comment

Все повече хора във Великобритания предпочитат да работят като самонаети, т.е. да развиват свой собствен бизнес и според правителството те са надеждата за възстановяването на британската икономика.

За ипотечните кредитори самонаетите лица са хора, които сами внасят осигуровките и данъците си. За тях самонаето лице може да бъде всеки един едноличен търговец или съдружник, както и дружествата с ограничена отговорност и техните директори.

Хората, които притежават дял в компания също се квалифицират като самонаети, но кредиторите ще се поинтересуват колко процента от акциите на съответната компания притежават.

Ако делът на лицето е около 20-25 процента, заемодателят ще го приеме и ще започне проучване на компанията и по-специално дали печалбите й са свързани с кандидатстващото за ипотека самонаето лице.

Ако акциите са под 20 процента, тогава кредиторът ще третира лицето като работник и ще му поиска информация за последните три заплати и сертификат P60.

Доказателство на доходи от самонаети лица

За да докажете доходите си и да получите ипотека, заемодателят ще ви поиска два или три счетоводни отчета.

За еднолични търговци или партньори ще искат нетната печалба от отчета за печалби и загуби, който се ползва при изчисляването на приходите. Нетната печалба се изчислява като се извадят бизнес разходите от общият приход. Ако кандидатът е в партньорство, тогава печалбите се определят според дела на всеки от партньорите.

Повечето ипотечни кредитори ще проверят нетните печалби за последните две или три години. Някои от тях могат да направят проверка, ако забележат, че печалбите си са спаднали драстично.

Ще получите ипотека ако кредиторът прецени, че доходите ви са достатъчни, за да покриват погасителните вноски по нея.

Сумата, която може да ви бъде отпусната е до 4 пъти нетната ви печалба.  За съвместна ипотека сумата е 4 пъти общата печалба.

Ипотечен кредит за директори на компания

Директорите на компания се считат за нейни служители, ако делът им е под 20 процента. В такъв случай ще ви поискат доказателство за доходи, което в повечето случаи е заплатата ви, плюс служебните бонуси. Ако получавате и процент от печалбата на компанията, ще трябва да докажете и това.

Ако притежавате над 20-25 процента от акциите в компанията, кредиторът ще ви третира като самонаето лице и главен акционер.
Имайте предвид, че директорските заеми трябва да се върнат, затова ако сте изтеглили такъв, не можете да го заявите като доход.

Сумата, която може да ви бъде отпусната като ипотека ще зависи от заплатата и дивидентите ви, които не трябва да превишават нетните печалби на компанията.
Ипотечен депозит за самонаети лица

С предоставено пълно счетоводство за поне една година, самонаетото лице трябва да внесе депозит в размер на 15 процента от стойността на жилището. Ако повишите още размера на депозита ще получите още по-добри условия и лихвени проценти по ипотеката.

До колко важно е подробното счетоводство?

Практиката показва че на много хора със стабилни доходи и добро кредитно минало  им се отказва ипотечен кредит, заради не достатъчно добре водено счетоводство. Когато кандидатствате за ипотека, уверете се, че счетоводството ви е актуално към днешна дата, дори препоръчваме да потърсите добър счетоводител.

Ако кандидатствате с минимално допустимите документи и не дотолкова подробно счетоводство, може и да получите желания ипотечен кредит, но едва ли ще е на най-добрите условия и лихвени проценти.

Ето и един пример как дори на англичаните с дълъг опит и доста пари не им е лесно да получат това, което искат от банките при ипотека:

Джон Оуен на 53 години и неговата съпруга Сюзън на 51 имат свой собствен дом на стойност 650 хиляди паунда. Те решават да направят пристройка към дома си, за която ще теглят кредит. Господин Оуен, който има собствен и печеливш бизнес от 29 години, иска да вземе кредит в размер на 40 хиляди паунда, като го обезпечава с дома си. Финансовият му съветник му казва, че процедурата ще е кратка и лесна, но впоследствие заемът му е отказан от редица банки и заемодатели. Господин Оуен намалил размера на кредита до 25 хиляди паунда, но отново нямал успех в получаването му. Като много самонаети лица, господин Оуен не получава редовна заплата от компанията си, а вместо това си плаща колкото и когато иска.

„Не взимам редовно пари от бизнеса и затова оставям заплатата си в компанията“, твърди той. „Така аз мога да докажа, че бизнесът ми е успешен, но нямам необходимите документи и счетоводство, за да докажа редовни доходи. Но освен бизнеса имам и скъпа къща, затова съм толкова учуден, че не ми отпуснаха кредит“, добавя той. В края на краищата господин Оуен получи кредит, но едва след като се допита за финансов и ипотечен съвет от независим брокер.

Този пример е съвсем реален и доказва, че много от самонаетите лица правят различни схеми, за да плащат по-малко данъци, но в последствие усложняват доказването на доходите си.

Какви документи трябва да представя?

За да кандидатствате за ипотечен кредит трябва да представите следните документи:

Ако сте самонаето лице: счетоводство за последните три години или форма SA302s, която ви се дава от HMRC, за да потвърди размера на данъците, които сте платили върху вашите приходи. Някои кредитори могат да приемат и сертификат от квалифициран счетоводител.

Едноличните търговци ще трябва да докажат своите доходи преди данъчното облагане. Директорите на компании ще трябва да докажат своите доходи от заплата и други дивиденти.

Ако сте подизпълнител или работите на свободна практика: кредиторите ще оценят вашият опит, трудовата ви история, срокът на настоящият ви договор и каква е вероятността той да бъде подновен. Ако имате поне две години работа, която можете да докажете със съответните договори, шансовете ви за получаване на ипотечен кредит ще са по-високи.

Заемодателите обикновено ще се поинтересуват от вашата дневна тарифа, без включено ДДС, ще я умножат по 5, за да получат седмичната, и след това нея ще умножат по 46 или 48, за да получат средния ви годишен доход.

Като цяло ако сте самонаето лице и успеете да докажете с документи доходите си за последните 3 години ще имате възможност да получите ипотечен кредит до 5 пъти от вашата годишна  нетна заплата.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем ипотечен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща ипотека. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

 

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *