Ипотеки за покупка на първо жилище във Великобритания

January 15, 2015
0 Comment

Най-бързо цените на жилищата в Обединеното кралство се увеличиха след началото на финансовата криза, и все пак има региони, където продължават да са под нивата на цените от преди кризата.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обяви, че покачването на цените с до 10% годишно е предпоставка хората да теглят по-големи заеми, отколкото биха могли да изплатят.
Джордж Озбърн, председател на Камарата на лордовете заяви, че Банката на Англия ще продължи да наблюдава нарастващите цени на имотите в много части на страната и при необходимост ще вземе мерки. Тези негови думи са в отговор на международен доклад, според който икономическото възстановяване на Великобритания е застрашено от процъфтяващия пазар на недвижими имоти в страната.
Понеже пазарът на жилища е заплашен от „прегряване”, до няколко месеца се очаква да влезе в сила планът „Помощ за покупка на жилище”, чиято цел е да направи ипотеката по-евтина.
Все още високите цени, правят спестяването на депозит в размер до 20% непосилна задача. Британското правителство разработи план, за да подпомогне покупката на първо жилище на тези, които не разполагат с голям депозит, или да им помогне да се преместят в ново жилище.
Тази статия ще ви запознае с това как работи планът „Помощ за покупка на жилище”, и ще ви помогне да разберете дали имате право да се възползвате от него и кои желаещи могат да направят това.

Планът „Помощ за покупка на жилище” – имам ли право да се възползвам от него?

За да можете да се възползвате от плана, вие трябва да:
– имате депозит в размер на поне 5%;
– търсите жилище на стойност до 600,000 лири;
– купувате жилище, в което възнамерявате да живеете през по-голямата част от времето – това означава, че не можете да купите имот, който планирате да отдавате под наем или да ползвате като второ жилище.
Може да се възползвате от плана по два начина – ипотечни гаранции или втора ипотека.

Планът „Помощ за покупка на жилище” – ипотечни гаранции

Повечето големи кредитори във Великобритания, както и някои по-малки заемодатели, ще препоръчат ипотеки по плана.

Как функционират ипотеките по плана „Помощ за покупка на жилище”:
– вие ще направите депозит в размер на най-малко 5%;
– можете да изтеглите ипотека, чиито размер не надвишава 95% от стойността на имота;
– на всяка ипотека в размер над 80% от стойността на имота, правителството ще бъде гарант.
Например, ако изтеглената от вас ипотека е в размер на 85% от стойността на имота, правителството ще стане ваш гарант и ако изпаднете в неплатежоспособност, то ще изплати на вашия кредитор до 10% от размера на ипотеката.
Всичко това обаче се случва зад кулисите, защото в качеството си на кредитополучател, вие не се различавате от другите клиенти на кредитора. Вие носите отговорност за изплащането на целия размер на ипотеката и, ако не го направите в нужните срокове, може да се наложи да върнете имота.
Този план означава, че кредитирането на хора с малки депозити носи доста по-малък риск на кредиторите. Това би трябвало да създаде повече възможности за кредитополучателите. Правителството обаче позволява на кредиторите сами да определят размера на лихвения процент и част от погасителния план, затова не е сигурно, че ще получите атрактивна лихва.

Планът „Помощ за покупка на жилище” – вторична ипотека

Вторичните ипотеки функционират по следния начин:
Единствено хора, искащи да закупят новопостроен имот, могат да се възползват от вторичните ипотеки по плана „Помощ за покупка на жилище”. Ето как функционират тези заеми:
– получавате заем от правителството в размер на до 20% от стойността на имота под формата на втора ипотека;
– трябва да направите депозит в размер на най-малко 5%;
– получавате ипотека в размер на 75% от стойността на имота.
Вижте примерна схема при желание за покупка на къща с цена 200,000 лири:
– заем от правителството на стойност 40,000 лири;
– направен от вас депозит на стойност 10,000 лири.
– ипотека в размер на 150,000 лири.
Тези заеми от правителството имат предимството, че ако трябва да изтеглите по-малка ипотека, съществува възможност да получите по-изгодни условия от кредитора.

Каква сума ще трябва да изплатите за вторична ипотека

– При съвместните заеми не се начислява лихва за първите пет години;
– От шестата година ще започнете да плащате административна такса, чиито размер започва от 1.75% от сумата на заема и ще се повишава всяка година с повишаването на Индекса за цени на дребно плюс 1%.

Имайте предвид, че тези такси са в допълнение към вноските по ипотеката и размерът на съвместния заем от правителството няма да намалява (освен ако не изплатите част от него по-рано). Това означава, че административната такса значително ще нарастне.

Трябва да изплатите изцяло съвместния заем след 25 години, до изтичането на срока на ипотеката или докато продадете жилището – което събитие настъпи първо. Сумата, която ще трябва да изплатите не е фиксирана, а е пазарната стойност на заема към дадения момент. Това, на практика означава, че:
– теглите съвместен заем в размер на 20% от стойността на имота, която е 200,000 лири, т.е. вашият заем е 40,000 лири;
– при продажба на имота, стойността му възлиза на 250,000 лири;
– връщате 50,000 лири – това не е сумата, която сте взели назаем, а е 20% от новата стойност на жилището.
В случай, че стойността на имота ви падне, ще платите по-малко пари от изтеглената сума.
Освен това можете да изберете дали да изплатите заема по-рано на части от 10%, 20% или цялата сума.

 

 

Ние можем да ви помогнем да си направите изгодна  ипотека напълно безплатно, пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *