Изплащане на кредитна карта

February 6, 2015
0 Comment

 

Да използвате кредитната си карта за покриване на разходите ви може да има много предимства – от допълнителната правна защита до вземането на кешбек или събиране на точки за лоялност, които да ползвате в любимия си магазин. Въпреки това, дългът по кредитната ви карта може бързо да се увеличи, ако не го погасявате в пълен размер всеки месец. Ето как да си помогнете това да не се случи.

Намаляване на разходите по дълга по кредитната ви карта 

Кредитните карти са скъпо удоволствие. Основните банкови ставки са ниски (0.5%), но средният лихвен процент, начислен върху кредитната карта е 18% APR (годишен процент). Прехвърлянето на баланса ви в друга кредитна карта, която плаща по-нисък лихвен процент може да помогне за намаляване на месечните ви плащания.

Трансфер на съществуващ баланс по кредитна карта

Един от вариантите за кредитополучателите със съществуващ дълг по кредитна карта е да го прехвърлят към кредитна карта balance transfer. Тези карти предлагат период, в който не се начислява лихва върху този дълг, което означава, че всяка стотинка от вашите погашения отива директно за намаляване на размера на първоначалния ви дълг.

Вие ще трябва да платите такса за прехвърлянето на дълга си, обикновено около 3% от прехвърления баланс (при минимална такса), така че, ако дължимата сума е £1000, трансферът ще ви струва £30.

Тези карти обикновено са вариант, ако знаете, че имате добър кредитен рейтинг.

Съвет 

Уверете се, че сте се изплати дълга си преди гратисния период с 0% лихва да изтече. В противен случай може да се наложи да платите висока лихва върху остатъка от дълга си.

Използване на нисколихвени карти за изплащане на дълг по кредитна карта 

Ако смятате, че ще ви е необходим по-дълъг от предлагания от картите balance transfer безлихвен период, за да изплатите дълга си, алтернативна възможност е карта с нисък лихвен процент. Тези карти предлагат много по-нисък лихвен процент, отколкото повечето кредитни карти, което ви позволява да изплатите дълга си по-бързо. Освен това някои карти с нисък лихвен процент не начисляват такса за прехвърляне на баланс.

Може да използвате търсачката на Google, за да откриете картата с най-нисък APR.

Факта, че лихвените ви плащания са се понижили, не бива да пречи да опитате да изплатите дълга си възможно най-бързо. В действителност, ако поддържате нивата на текущите ви погасявания и лихвения ви процент е по-нисък, отколкото е бил, тогава ще можете да изплатите дълга си по-рано.

Не разчитайте само на минимални плащания 

Минималните месечни плащания често имат много ниски нива, понякога само 2% (въпреки че за карти, взети след 1 януари 2011 г. минималната вноска трябва винаги да покрива таксите и лихвите, плюс 1% от сумата, която дължите). Ако правите само минимални плащания, може да отнеме десетилетия, за да изплатите дълга си, а в това време може да платите хиляди паунда лихви.

– Стремете се да изплащате цялата сума всеки месец, така че да не плащате никаква лихва. Със стандартна кредитна карта, ако винаги изплащате месечната си сметка в пълен размер, можете да се възползвате от между 45 и 59 дни безлихвен кредит.

– Ако това не е възможно, опитайте да изплатите толкова, колкото можете и си съставете план за погасяване, за да сте сигурни, че ще изплатите дълга си възможно най-бързо.

Определете бюджет

Съставянето на бюджет ще ви позволи да поемете контрол върху парите си. Това е просто един запис на парите, които получавате и това, което ви остава за харчене всеки месец.

След като направите това, трябва да сте в състояние да определите областите, където можете да намалите разходите си.

След това, спестените пари могат да ви помогната за погасяването на дълга по кредитната ви карта.

Приоритизирайте дълговете си

Ако имате дългове по повече от една кредитна карта, ще трябва да решите кой да изплатите първо.

На първо място – съсредоточете се върху най-скъпият дълг. Ако, например имате дълг от £1000 по карта с 19% годишна лихва и друг, също от £1000 по карта с 34% годишна лихва, концентрирайте се първо върху изплащането на дълга по картата с 34% лихва.

След като изчистите дълга от тази карта, можете да се насочите към изплащане на кредитната карта с 19% годишна лихва.

Уверете се, че продължавате да плащате поне минималната вноска по по-евтината карта през цялото време. В противен случай пропуснатите плащания могат да навредят на кредитния ви рейтинг и най-вероятно ще трябва да плащате допълнителни такси.

Не бива да спирате или намаляте плащанията по заеми или кредити, обезпечени срещу къщата ви, тъй като те трябва да имат предимство пред дълговете по кредитни карти.

Платете чрез директен дебит

Използването на директен дебит за вашите плащания с кредитни карти, ще гарантира, че никога няма да забравите да платите. Това означава също така, че няма да бъде наложена такса за забавяне на плащане.

Директният дебит е за предпочитане, ако искате да изплащате дълга си автоматично всеки месец в пълен размер. Ако не можете да си позволите това, може да настроите автоматично плащане за повече от минимума.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *