Изграждане на кредитна история на млад потребител

March 22, 2017
0 Comment

За да изтеглите заем най-важния фактор, който влияе върху одобрението на кредита е кредитната история. Кредитната история е показател, който е пряко свързан с вашата кредитоспособност. А кредитоспособността от своя страна показва на кредитодателя какъв риск поема с отпускането на заема.

Ето защо преди да ви отпуснат заем, доставчиците на кредит трябва да преценят нивото на риска. В тази статия ще разгледаме каква информация вземат предвид банките и дружествата при проверката на финансовата ви история и как да изградите и защитите кредитния си доклад.

Кредитни референтни агенции

Тези агенции събират информация за всички ваши финансови взаимоотношения. По този начин те могат да изградят финансова картина за всеки човек, за когото имат информация. След това, със съгласието на потребителя, тези данни се предоставят на банките или строителните дружества, за да им помогнат да решат дали да ви отпуснат заем.

Във Великобритания има три основни агенции за кредитна информация – Experian, Equifax и Callcredit.

Каква информация събират агенциите за кредитна информация?

Информацията от която кредитните агенции се интересуват е свързана с:

– вашите лични данни от избирателния списък (списък на всички регистрирани да гласуват)

– всякакви съдебни решения или постановления срещу вас

– всякакви фалити

– информация от банки и строителни дружества за искания за заем

– информация от банки и строителни дружества за всички пропуснати погашения по заеми

– всякакви пропуснати плащания на сметки (например за газ и електроенергия, мобилен телефон и други).

Банките и строителните дружества ще вземат предвид кредитния ви доклад, който ще им помогне да решат дали да ви отпуснат заем. Освен това той би могъл да повлияе и на лихвения процент, при който те отпускат заем. Ако кредитният ви доклад показва, че вече имате един или няколко заема и сте пропуснали няколко погасявания, кредитодателите могат да решат, че е твърде рисковано да ви отпуснат заем.

Ако кредитният ви доклад показва няколко стари пропуснати плащания, но нищо прекалено сериозно, може да получите искания заем, но лихвата да е по-висока, отколкото сте очаквали. Това е така, защото банката или дружеството ще поемат малко по-голям риск, отпускайки ви заем.

Стига да сте навършили 18 години, вие можете да проверите своя собставен кредитен доклад чрез всяка една от трите агенции за кредитна информация на цена от £2:

Noddle, която е част от Callcredit, също предлага свободен достъп до кредитния ви доклад за цял живот.

Някои от кредитните референтни агенции предлагат промоционални възможности, за да видите кредитния си доклад онлайн безплатно за ограничен период от време. След това, за да запазите вашия онлайн достъп, обикновен се начислява месечна такса. Това може да е полезно, но не забравяйте да прекратите този абонамент преди изтичането на безплатния пробен период, ако не искате да продължите да ползвате услугата.

Кредитни доклади за младите кредитополучатели

Може да мислите, че би било най-добре ако кредитния доклад показва само вашата лична информация и нищо конкретно за извършени от вас плащания по заеми или пропуснати такива – обикновено така изглеждат кредитните доклади на повечето млади хора. В действителност обаче, това може да затрудни банките при взимането на решение дали да ви отпуснат заем, тъй като липсата на информация за това как управлявате вашите финанси прави по-трудно съставянето на оценка на риска. Банките и строителните дружества предпочитат кредитни доклади, които показват добре управлявани заеми.

Поддържане на добра кредитна история още от първия ден

Поддържането на добра кредитна история може да бъде изключително важно за вас на по-късен етап от живота ви, когато може да се наложи да използвате заеми, като ипотеки и потребителски кредити. Ето няколко съвета за поддържане на добра кредитна история:

– уверете се, че сте регистриран в избирателния регистър, от 18-годишна възраст

– управлявайте ефективно вашите плащане на сметки, за да избегнете пропускане на плащания

– ако пропуснете плащания, свържете се с вашия доставчик незабавно

– кандидатствайте само за заеми, които ще можете да покриете.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем финансов съвет и да ви помогнем да си намерите подходящ заем или кредит. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

 

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *