Избиране на отсрочен период при застраховка защита на доходите

December 17, 2015
0 Comment

Когато сключвате застраховка за защита на доходите, ще трябва да изберете един отсрочен период – deferred period, известен също като excess period. При определянето на продължителността на този период има редица много важни фактори, които е добре да вземете в предвид и, които оказват влияние върху срока за изплащане на полицата и месечните премии към застрахователя.

Какво е отсрочен период (deferred period)?

Това е периодът от време, преди вашата полица да започне да натрупва облаги, след като сте прекратили работа. Например, с отсрочен период от един месец, вашата полица ще започне да натрупва ползи между първия и втория месец, като застрахователя прави първото плащане в края на втория месец (т.е. обезщетението се изплаща в просрочие).

Какъв срок на периода да изберете, може да зависи от вида на покритието на приходите, което искате да имате (защита на доходите при неработоспособност или защита на плащанията при злополука, болест и безработица). Дължината на отсрочения период също може да окаже влияние върху премиите, така че е важно да разгледате всички възможни опции.

Отсрочен период и платен отпуск по болест (Sick Pay)

Както при всички застрахователни планове за защита на доходите, обикновено има смисъл да зададете отсрочен период, равен на продължителността на времето, за което вие ще получите пълен фирмен платен отпуск по болест. Някои фирми могат да плащат пълния платен отпуск по болест за една година, но повечето плащат минимален платен отпуск по болест, а някои компании не плащат болнични на всички (над законоустановените болнични от £81.60 на седмица през първите три месеца на неработоспособност).

Много е важно да се отбележи, че застрахователите обикновено няма да започнат извършване на плащания, докато не спрете да получавате пълен платен отпуск по болест, дори и да са надминали отсрочния период.

Естествено, тези, които са самостоятелно наети лица не получават платен отпуск по болест (или всякакви застрахователни обезщетения от работодателя) и следователно може да искат да определят по-кратък отсрочен период. По този начин облагите може да започнат да се натрупват възможно най-рано след спирането на работа (ако е необходимо).

Тези, които имат спестени средства и биха могли да финансират собствената си издръжка за периода от време, в който са без покритие на доходите може да предпочетат да зададат по-дълъг отсрочен период, за да получат по-ниски месечни премии.

Дългосрочна застрахователна защита на доходите

Дългосрочната застраховка на доходите може да осигури покритие на доходите срещу риск от заболяване или увреждане за всичкото време докато планирате пенсионирането си. Отсрочените периоди при тази форма на защита на приходите са от един месец до една година.

Като се има предвид, че това е дългосрочен вид полица, отсрочените периоди обикновено са с продължителност между 8 и 26 седмици. Въпреки това, клиентите, които получават минимално или никакво заплащане при болест, и тези, които са самостоятелно заети, често избират най-краткия възможен отсрочен период, а именно – 4 седмици (естествено, това може да зависи от размера на вашите спестявания).

Следва да се отбележи, че при дългосрочните застрахователни полици за защита на доходите, продължителността на отсрочения период може да окаже значителна разлика върху наложената премия. Като се има предвид, че е възможно да се направят множество искове в рамките на един и същи план, при краткосрочните полици има много по-голяма вероятност на застрахователя да се налага да изплаща обезщетения по-често. Това от своя страна може да доведе до по-високи премии.

Например, напълно възможно е събираните премии да паднат с 50 на сто, ако смените полица с отсрочен период от 4 седмици за такава с отсрочен период от 26 седмици.

Краткосрочно покритие при злополука, болест и безработица

Застрахователните планове за злополука, заболяване и безработица – ASU (или застрахователна защита на плащанията) изплащат месечно обезщетение в случай че застрахования спре да работи поради някое от тези събития. Също така тези полици може да изплащат суми за 12 или 24 месеца. Този тип покритие обикновено се предпочита от хора с конкретна финансова ангажираност, като например изплащане на ипотечен кредит или кредитна карта.

Отсрочения период при този тип полици обикновено следва да е равен на продължителността на времето, за което ще получите пълен фирмен платен отпуск по болест. Едно от предимствата на покритието при злополука, болест и безработица е, че вие ​​сте в състояние да включите опцията „back-to-day-one“, което означава, че ползите могат да започнат да се трупат от първия ден на предявяване на иска (с първото плащане в ден 31). Тази опция е особено приложима за тези, които не получават платен отпуск по болест, включително самонаетите лица.

При осигуряването на покритие за безработица е добре да се вземе предвид това каква сума ще получите от вашия работодател за това, че сте съкратени (което обикновено се изплаща като еднократна сума) и да зададете отсрочения период според това. С някои ASU планове е възможно да създадете отделен отсрочен период за злополука и болест и друг, различен отсрочен период за безработица.

Отсрочените периоди варират от 30 до 180 дни и опцията „back-to-day-one“ може да се реализира с отсрочени периоди от 30 или 60 дни.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем застрахователен съвет, както и да ви помогнем да си намерите подходяща застраховка. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *