Значението на съсобствеността при наследяване във Великобритания

February 25, 2015
0 Comment

При покупка на недвижимо имущество във Великобритания има два вида съсобственост – Joint tenants (JT) и Tenants in common (TiC).

При JT делът на всеки съсобственик не може да се разграничи, защото съсобствениците притежават неделимите части заедно и имат равно право на собственост върху имота.

При TiC обаче, всеки съсобственик притежава точно определена част от имота и следователно  е лесно да се разграничи делът на всеки.

Делът на всеки от съсобствениците зависи от изявлението им и от акта за учредяване на собствеността (например договор за покупка). Ако в акта не е споменато нищо се приема, че имота е разпределен поравно между съсобствениците.

Отношенията между отделните съсобственици могат да се уредят със заявления, вписани в имотния регистър. Съществуват и изключения, например когато в регистъра е вписано нещо различно от това, което е било договорено между страните, защото съсобствениците са искали да запазят в тайна своите взаимоотношения.

Ако няма изрична декларация как ще се раздели имота между съсобствениците има голяма вероятност на по-късен етап да се стигне до правен спор относно правата на всеки съсобственик и следователно между техните наследници.

Основното различие при Joint tenants и Tenants in common се проявява при наследяване. При JT всеки съсобственик притежава права върху цялото недвижимо имущество и ако почине не може да се разпореди с правото си на собственост чрез оставено завещание. Живият съсобственик автоматично придобива пълното право над целия имот. След това той има правото да продаде имота без да дава отчет на наследниците на починалия съсобственик, т.е. със смъртта на съсобственик се прекратява собствеността му както и имуществената връзка на наследниците му.

Ако и двамата съсобственици се споминат едновременно и няма как да се установи кой е починал първи, имотът се наследява от наследниците на по-възрастният.

За да може да се наследи имот след смъртта на съсобственик, той трябва да се раздели пропорционално между съсобствениците и те да станат Tenants in common. Така всеки съсобственик ще има възможността да се разпореди както иска със своята част от имуществото.

За да станат от Joint tenants на Tenants in common, съсобствениците трябва да се регистрират в регистъра за недвижими имоти. Определянето на дела на всеки може да стане като се договорят помежду си, със съдебно решение или с едностранно волеизявление от единия към другия съсобственик.

Ако даден имот е купен от съпрузи и е на името на двамата и в имотния регистър не е посочено друго, то те са Joint tenants. Ако в последствие единия от тях претендира, че те не са JT, той ще трябва да докаже, че те са Tenants in common.  Ако съдът приеме, че съсобствениците са TiC, делът на всеки ще се определи според ключови фактори като например кой е дал повече пари за имота, имат ли деца, как е връщана ипотеката, какви са причините за съвместна покупка и др.

Ако съсобствениците нямат сключен брак или партньорство, то се предполага, че имотът е купен като JT. При евентуален спор между лицата те ще твърдят, че са TiC  и съдът ще приеме това и ще раздели имота между тях съобразно справедлива преценка и приноса на всеки от съсобствениците.

Промяната от JT към TiC също е от голямо значение при бракоразводните дела. Ако не е заведено дело за разделяне на собствеността и бившите съпрузи са JT, след смъртта на единия от тях, другият автоматично ще придобие пълна собственост върху имота и разпорежданията в завещанието на споминалото се лице няма да бъдат зачетени.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем жилищен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща ипотека. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *