Застраховка на сгради – как изглежда една добра полица?

August 24, 2016
0 Comment

Решили сте, че искате да застраховате сградата, в която живеете и търсите полица с оптимално покритие? В тази статия ще ви дадем нужната информация за задължителните неща, които трябва да съдържа една добра полица, както и за тези, които можете да обмислите или пропуснете в случай, че искате да намалите цената на застраховката.

 

Задължителни

Застраховка срещу добра сума. В повечето случаи за такава се счита сумата, достатъчна да покрие построяването на нова сграда на мястото на старата, в случай, че тя се срути или претърпи тотална щета при наводнение, пожар, земетресение и т.н. Обикновено лимита на сумата е 250 хиляди паунда или повече, но в някои случаи можете и сами да решите колко да бъде.

Определяне обезщетение въз основа на пазара. Това означава, че дори да сте застраховали жилището си срещу фиксирана сума, при евентуален инцидент, застрахователя ще ви изплати обезщетение според имотния пазар в момента. Т.е. дори да сте застраховали сградата за 250 хиляди паунда, ако цените на пазара се повишат, застрахователят ще ви изплати повече пари.

Допълнително настаняване. Покрива сумата, необходима за настаняване в хотел или друго жилище, докато вашето не бъде ремонтирано или построено отново и не добие състояние, годно за живеене. Сумата за допълнително настаняване обикновено трябва да бъде около 40 хиляди паунда или 20 процента от сумата, на която е застрахована сградата ви.

Покритие за трети лица. В случай, че сградата ви се срути или понесе щети и заради това трети лица бъдат убити или ранени, това покритие осигурява тяхното обезщетение. Обикновено една добра полица покрива трети лица на стойност до 2 милиона паунда.

 

Препоръчителни

Щети по стъкла и санитарен фаянс. Осигурява покритие при повреда и щети по стъклата на сградата и фаянса в санитарните възли, дори и да се счупят инцидентно.

Подземни услуги. Покрива ви в случай, че възникнат щети по тръбите или електроинсталацията на сградата.

Празен имот. Допълнително покритие, което ви позволява да запазите застраховката на сградата, дори и да не я обитавате в момента. Обикновено срокът е 30 дни, но може да бъде и по-дълъг. За необитаем се счита имота при напускането му за по-продължително време, например дълга почивка или командировка.

Спешна помощ. Застрахователят осигурява 24-часова гореща телефонна линия, на която да се обадите при спешен случай, за да получите помощ и да заявите щета, която трябва да бъде поправена.

 

Допълнителни

Покритие при инцидентни щети. Получавате обезщетение и при щети на сградата, причинени по невнимание. Имайте предвид, че щети от домашни любимци може и да не се покриват от застраховката.

Загуба или кражба на ключовете. В случай, че изгубите или откраднат ключовете ви, застрахователят ще ви изплати обезщетение за нови такива или направо ще се погрижи да ги получите.

Гаранция за ремонтни дейности. Някои застрахователи, които ползват собствени майстори за ремонти по заявени щети, дават и гаранция за извършената дейност. Обикновено е 12 месеца.

Отстъпка при липса на искове. Ако не сте предявявали искове по застраховката си за сгради, ще получите отстъпка при подновяването на полицата. За тази цел трябва да са изминали поне 4 години без никакви искове от ваша страна, а отстъпката, която можете да очаквате е от порядъка на 30-35 процента.

 

Ние от Chikov.com можем да ви дадем застрахователен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща застраховка. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *