Застраховка живот и данъчно облагане при наследяване

December 24, 2015
0 Comment

Използването на животозастрахователна полица за изплащане на част или целия данък, с който се облага наследството, може до голяма степен да улесни хората, които оставяте след себе си.

Имате ли нужда от застраховка живот?

Сключването на животозастрахователна полица е добра идея, ако:

– смятате, че ако ви се случи най-лошото ще трябва да се плати данък наследство и искате да се уверите, че сметките ще бъдат платени

– се опасявате, че след смъртта ви вашия дом ще бъде продаден за покриване на данък наследство, или

– сте направили подаръци за приятелите и семейството си в последните седем години – тези подаръци все още могат да бъдат обложени с данък върху наследството.

Ако сте част от въоръжените сили, или аварийните служби и с вас се случи най-лошото в резултат на травми или заболявания, получени по време на работа при извънредни обстоятелства, вашият имот няма да бъде обложен с данък наследство.

Как застраховката живот може да помогне

Използването на животозастрахователна полица може да осигури допълнителни средства, които да покрият разходите по данъчното облагане при наследяване след настъпване на смърт. Освен това, ако с вас се случи най-лошото и имате застраховка живот, тя няма да позволи важни за вас неща и вещи да бъдат взети, за да се покрие данъчното облагане при наследяване.

Използване на застраховка живот за плащане на данък наследство

Можете да използвате животозастраховането, за да заделите определена сума пари настрана за покриване на разходите по данък наследство. Освен това сключването на животозастрахователна полица намалява възможността вашия дом да бъде продаден. Това работи по следния начин:

– сключвате цялостна (доживотна) застраховка живот

– посочвате, че искате полицата да е сключена “in trust”*, което означава, че парите ще бъдат изплатени „into the trust“. Повечето застрахователни компании могат да ви помогнат с това, но ако вашата не го направи, най-добре потърсете съвет

– в случай че умрете, полицата плаща изцяло или частично вашия данък наследство.

*Какво е in trust?

Това ви дава възможност да заделите активи в полза на определено лице и/или хора (на бенефициентите).

Активът се управлява от довереник или попечители, до времето, когато получателят може да се възползва от него.

Така, например, вашият съпруг/а може да се грижи за имота от името на децата ви, докато те достигнат необходимата възраст.

Животозастрахователните полици също са такива активи, и сключването на полица in trust може да окаже влияние върху това какво се случва с печалбата от самата полица, ако ви сполети най-лошото.

Забележка: На жаргон, сключването на животозастрахователна полица in trust е известно още като “writing life insurance in trust” или “written in trust”.

Ако дадете пари преди да ви сполети най-лошото

Ако сте направили подарък и в рамките на седем години от този момент ви сполети най-лошото, то този подарък все още може да се обложи с данък наследство. Ако планирате да намалите своя данък наследство, като продадете своя имот преди настъпването на смърт, срочната застрахователна полица може да ви помогне за покриване на разходите по данък наследство, ако в рамките на седемгодишния период ви се случи най-лошото. Това работи по следния начин:

– сключвате срочна животозастрахователна полица.

– посочвате, че полицата е сключена „in trust“ и, че парите ще бъдат изплатени „into the trust“, както в предишния пример.

– ако умрете в рамките на срока на полицата, тя изплаща сумата на доверениците

– тези пари могат да се използват за плащане на целия или част от данъка наследство.

Някои срочни застрахователни полици могат да бъдат превърнати в доживотни такива, когато изтекат.

Намерете правилната за вас доживотна застраховка живот

Този тип животозастрахователна полица трае толкова дълго, колкото живеете. Тя ще плати обезщетение в случай че ви сполети най-лошото, когато и да е това. Ако искате този вид застраховка, трябва да я сключите колкото се може по-рано – защото с напредване на възрастта премиите ще поскъпват и може да бъде по-трудно да се намери фирма, която ще приеме кандидатурата ви, особено ако имате здравословни проблеми.

Животозастрахователните полици, сключени за цялото време до края на живота ви са няколко вида:

Максимално покритие – разберете от какво покритие мислите, че ще имате нужда и след това намерете полицата, която предлага това покритие срещу най-ниската месечна вноска. Следете внимателно полицата, която сте закупили, тъй като месечните плащания ще се променят.

Балансирано покритие – при тези полици се плаща малко повече в аванс и при тях е по-малко вероятно месечните ви плащания да се увеличат значително с течение на времето.

Гарантирани премии – плащате фиксирана месечна сума за срока на полицата и получавате фиксирано изплащане. Не е лесно обаче да намерите този вид полица.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем застрахователен съвет и да ви помогнем в избора на застраховка живот. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *