Заеми за обединяване на дълговете

September 28, 2016
0 Comment

Обединяването на всички дългове в един голям заем може да бъде добро решение и да направи живота ви по-лесен.

Ако имате много и различни дългове и заеми и не можете да се справяте със следенето  и погасяването им, можете да ги обедините в един голям заем, от който ще се намалят лихвите и месечната ви погасителна вноска.

Заемът за обединяване на дълговете (на англ. Debt consolidation loan) е заем, при който ви се отпускат достатъчно пари, за да погасите останалите си дългове и след това връщате пари само на един заемодател.

Има два вида заеми за обединяване на дълговете:

 • Необезпечен – при него заемодателят не може да претендира за достъп до вашите финанси и имущество ако не погасявате месечните си вноски;
 • Обезпечен – сумата, която ви е отпусната от заемодателя е обезпечена с ваше имущество или допълнителни финанси и има правото да ви го отнеме ако не погасявате месечните си вноски.

Обезпечените заеми за обединяване на дълговете обикновено се дават срещу недвижимо имущество, най-често жилище. Ако дължите голяма сума пари, по-вероятно е да ви отпуснат обезпечен заем, отколкото необезпечен. Така дори и да не можете да се справите с погасяването му, заемодателят ще е в пълното си право да ви отнеме жилището и да възвърне парите си  продажбата му.

Заемите за обединяване на дълговете са подходящи в следните случаи:

 • Ако имате много дългове и заеми и плащате високи лихви по тях;
 • Ако няма да върнете повече, отколкото дължите в момента на многото кредитори и банки;
 • Искате да въведете финансите си в ред и да стъпите на краката си;
 • Смятате, че можете да изплащате месечните си погасителни вноски на време докато не върнете напълно заема;
 • Можете да си позволите да платите допълнителни такси и лихви към предходните заемодатели (ако има такива), заради това че ще ги погасите чрез заем за обединяване на дълговете.

Преди да вземете заем за обединяване на дълговете помислете за бъдещите фактори, които евентуално могат да ви попречат да го връщате редовно. Такъв фактор например е кредитна карта, с която всеки месец плащате битовите си сметки – постоянното използване на картата може да ви вкара в преразход, защото ще плащате сериозна сума за месечна погасителна вноска по заема за обединяване на дълговете, плюс минималната вноска по кредитната карта. Обмислете всички подобни фактори и ги изолирайте, за да не се получи така, че в даден момент финансите ви да се влошат още повече.

Внимание! Помислете много добре преди да вземете обезпечен заем за обединяване на дълговете, защото в даден момент ако не се справите с връщането му има реална опасност да останете без  покрив над главата!

Пример за заем за обединяване на дълговете:

Стив дължи 10 000 паунда. 7500 са по кредитната му карта, която е със 17,9% лихва. 2000 паунда са по овърдрафта му, който е с 18,9% лихва и 20 паунда фиксирана месечна такса. 500 паунда са към заложна къща с 68,8% лихва.

Оказва се, че Стив плаща 435,83 паунда такси и лихви всеки месец. Ако той продължи да ги плаща по този начин, накрая той ще върне 4145,99 паунда в такси и лихви.

Ако Стив обедини всичките си задължения в един общ заем за обединяване на дълговете, за същия период той ще плати само 12,6% лихва или 3529,30 паунда. По този начин той спестява 616,69 паунда.

Вземането на заем за обединяване на дълговете не е удачно в следните случаи:

 • Не можете да се справяте с настоящите месечни погасителни вноски, защото след това ще са по-високи (заради по-ниската лихва);
 • Дори към момента не можете да смогвате с плащането на погасителните си вноски;
 • Заемът няма да е достатъчен, за да изчистите всичките си дългове и заедно с него ще трябва да плащате и други;
 • Искате възможно най-ниски месечни вноски срещу по-дълъг срок за връщане.

Ако не искате да рискувате жилището си, най-добре се опитайте да вземете необезпечен заем за обединяване на дълговете. Пазете се и от високите такси, които някои заемодатели налагат на клиентите си и винаги четете дребния шрифт в договора преди да го подпишете.

Ако не сте сигурни в какво се забърквате, най-добре не го правете или поне преди това потърсете помощ от независим финансов съветник.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем финансов съвет и да ви помогнем да си намерите подходящ заем. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *