Задължения на наемодателя при отдаване на самостоятелно жилище под наем

February 24, 2015
0 Comment

Задълженията на наемодателя при отдаване на самостоятелно жилище под наем, могат да се класифицират в две основни групи:

  1. Задължения, които са определени с договорът за наем;
  2. Задължения, произлизащи от законовите разпоредби на Великобритания и обичайната практика при отдаването на жилище под наем.

Също така задълженията на наемодателя зависят и от това дали той е физическо или юридическо лице.

Когато наемодателят е физическо лице, той трябва да даде на наемателя адресът си, т.е. мястото където живее към момента. Това трябва да стане при подписването на договора за наем.

Ако наемодателят не живее в страната, той трябва да предостави адрес за връчване на книжа във Великобритания. Наемателят е длъжен да изисква такъв адрес и може да го получи както от наемодателят, така и от агенцията, ако жилището се отдава под наем чрез агенция за недвижими имоти.

След като е изискан адресът, той трябва да бъде предоставен в срок от 21 дни от поискването, в противен случай агенцията или наемодателят могат да понесат глоба в размер на до 2500 паунда.

В повечето случаи адресът се предоставя с договора за наем, но понеже за период до 3 години договорът може да се сключи и устно, това не винаги е актуално.

Друго основно задължение на наемодателя, което може и да не е споменато в договора за наем, но е от съществено значение, е той да осигури на наемателя т.нар. Quiet Enjoyment. Това значи, че наемодателят е отговорен за всякакви сериозни нарушения и безпокойства към наемателя и ако същият не може да  се възползва от правото си на спокойствие. Тук обаче има изключения: наемодателят не може да носи отговорност за нарушенията на Quiet Enjoyment, ако  те са предизвикани от трети лица, например други наематели, агенти, брокери, инспектори, майстори и т.н.

Наемодателят няма право да дискриминира евентуалните наематели. Това значи, че не трябва да отказва достъп до жилището на хора, които искат да го наемат, само защото са с увреждания, изповядват различна религия, идват от друга държава и т.н. Ако обаче наемодателят живее в жилището, т.е. отдава само част от него, например една стая, той има това право. Същото изключение важи и ако жилището, което наемодателят отдава под наем му е единствено, т.е. той не е собственик на друг имот.

Ако жилището бъде наето от лице с увреждания, наемодателят не е длъжен да прави големи промени по него, за да го пригоди за лицето. Наемодателят може да направи малки нагаждания на вече създадените от него условия с оглед нуждите на наемателя.

Друго по-неизвестно задължение на наемодателя при отдаването на жилището с мебели е те да отговарят на обявените стандарти за пожарна безопасност. Ако проверяващите органи констатират нарушаване на това задължение, то наемодателят го очакват редица глоба и санкции.

По закон наемодателят също е задължен да представи на наемателя енергиен сертификат (EPC) преди да започне наемното правоотношение. EPC е валиден 10 години от датата на издаването, като след изтичане трябва да се поднови. Непредоставянето му от страна на наемодателя може да доведе до глоби в размер от 200 паунда на нарушение.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем жилищен съвет и да ви помогнем да си намерите подходяща ипотека. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *