Електроснабдяване във Великобритания

January 28, 2015
0 Comment

Броят на компаниите, доставящи електроенергия във Великобритания е голям, което дава възможност на всяко домакинство само да избере към кой доставчик да се свърже. Същото важи и за наемателите, които наемат цял апартамент или къща. Те прехвърлят сметката за електричество и газ на свое име и могат да изберат доставчик, различен от досегашния.

Всички електро доставчици трябва да имат лиценз от Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). Едно от условията по лиценза е, че доставчика трябва да предоставя практически кодекси за неща като процедури за жалби, изплащане на сметки и неизплатени дългове, както и енергийна ефективност и услуги за възрастни хора, хора с физическо увреждане и хронично болни.

Практическите кодекси не се изискват по закон, но все пак ще ви бъдат от полза при водене на преговори с даден електро доставчик. Всяко констатирано нарушение трябва да бъде докладвано на energywatch.

Ofgem имат определени стандарти на работа, които ако не бъдат спазени от доставчика, налагат изплащане на компенсация.

Ако възнамерявате да смените своя доставчик, добре е да сте наясно, че ценовата структура, предлаганите услуги и политика са различни при различните доставчици. Те могат да се срванят в интернет, като се използват сравнителни сайтове, например Energy Helpline или http://www.uswitch.com. От втория сайт можете да си изберете и (нов) доставчик. Energywatch пък може да ви даде информация за няколко безплатни ценови сравнения по internet.

Начините за заплащане на сметките за електричество са няколко:

– предплатен – ползва се електромер с карта или ключ. Трябва предварително да заредите определена сума, след което може да изразходвате електричество. По този начин лесно можете да следите бюджета си, но тарифите при него са най-скъпи.

– чрез сметка – въз основа на изразходваното потребление ви се изпраща сметка по пощата, обикновено веднъж на 3 месеца.

– чрез ежемесечен директен дебит от вашата сметка – всеки месец плащате определена предварително сума, като веднъж в годината се прави уравняване.

– плащане на наемодателя – този начин се използва, когато наемате част от жилището. В този случай сметката за електроенергията може да влиза в наема и да се плаща направо на наемодателя, който от своя страна ще бъде отговорен да плаща сметката на доставчика.

Имайте предвид, че не всички компании ще се съгласят да преминете от предплатен електромер към такъв на сметка, ако имат опасения, че няма да можете да им плащате изразходваната електроенергия.

Доставката на електричество е ваше законно право. В случай че домът ви не е свързан към електрическата мрежа, трябва да платите и такса за свързване. Ако пък инсталацията в дома ви е в опасно състояние или неизправна, то никой не е длъжен да ви снабдява с електричество. Когато се местите в ново жилище, трябва да уведомите доставчика си на електричество за датата, в която встъпвате във владение на жилището и ще започнете да ползвате услугите им. Доставчикът на новото място може да бъде досегашения ви доставчик или нов, като срокът в който трябва да предупредите досегашния си доставчик да ви изключи, зависи от това, дали имате договор за определен срок и от други конкретни обстоятелства. Същото се отнася и до евентуална такса/глоба за прекратяване на договора. При определени обстоятелства, например неизплатени дългове, вашият досегашен доставчик може да се противопостави на решението ви да го замените.

Веднага щом платите крайната сума на вашия сегашен доставчик, не забравяйте да прекратите и директния дебит. В деня, в който решите да направите смяната, и сегашният, и бъдещият ви доставчик ще поискат последните показания на електромера. За целта някои доставчици изпращат инкасатор, за което е възможно да поискат такса, докато други ще ви помолят да засечете показанията и да им ги съобщите. И в двата случая, копието от показанията е добре да бъде запазено.

Доставчикът може да откаже да ви снабдява, ако сте нов клиент и не можете да осигурите доказателство за самоличността си, или ако нямате добро кредитно досие. В този случай трябва да осигурите подходяща гаранция за редовно плащане, като това може да стане по няколко начина:

– да се съгласите да плащате чрез директен дебит от банковата ви сметка;

– да се съгласите на измервателен уред с предплащане;

– да осигурите поръчител – той ще бъде законно отговорен за плащането на вашите сметки, в случай че вие не ги платите;

– да направите депозит в брой – доставчикът може да ви поиска само разумна цена (обикновено до 150% от сумата на тримесечната сметка).

По-голяма част от клиентите предпочитат да получават сметките си 4 пъти в годината – на тримесечие, за изразходваното. Доставчикът засича показанията през определени периоди от време, или се свързва с клиента, като го моли той да засече показанията и да му ги изпрати. Когато обаче няма засичане, се изпраща прогнозна сметка, а след изпращане на показанията, които могат да се дадат по телефона или по интернет, както и служител да дойде да ги провери на място, се изпраща и изравнителна сметка, базирана на действителни показания.

Електромерите с предплащане се използват по желание на клиента или когато консумацията на електричество трябва да бъде предварително платена. В този случай клиентите имат електронна карта, жетон или ключ, който носи техния входящ номер, както и серийния номер на уреда. Доставчикът предоставя списък с места, където картата, жетона или ключа. Ако използвате цялата сума на кредита, за който сте платили, имате възможност да продължите да ползвате електричество за допълнителен, кратък период от време, тъй като картата, жетона или ключа притежават резервен кредитен заряд за спешни случаи.

В случай че доставчикът има доказателства, че сте фалшифицирали показанията на електромера, може да бъдете изключен от захранването.

Когато плащането е чрез сметки, те биват изпращани през определени интервали от време. Постоянната такса представлява фиксирана дневна сума, независимо от консумацията на електричество. Съществуват различни такси за кредитните електромери (с последващо заплащане на потреблението) и електромерите с предплащане. Вашият доставчик може да ви предложи друг, различен от постоянната такса вариант, но тарифата ще е малко по-висока.

Ако имате оплакване относно доставчика, първо трябва да го отправите към него, тъй като може да има компенсационна програма.

Ако начина, по който доставчика е разгледал вашата жалба не ви удовлетворява, можете да отнесете проблема до по-­горна инстанция – Омбудсманът по енергийните услуги (Energy Services Ombudsman). За контакти с Омбудсманът: PO Box 966, Warrington, WA4 9DF; Телефон: 0330 440 1624; Имейл: enquiries@os-energy.org; Официален сайт: www. ombudsman-services.org/energy

 

Ние от Chikov.com можем  да ви помогнем  безплатно да си намерите подходящ снабдител на електричество. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *