Възвръщане на неправомерно удържани такси по кредитна карта

August 16, 2016
0 Comment

Ако са ви удържани такси по кредитната карта заради закъсняла или пропусната погасителна вноска, надвишен кредитен лимит и т.н. и вие смятате, че подобна удръжка е неправомерна, има начин да си я възвърнете, особено ако сте в затруднено финансово положение.

Правата ви за възвръщане

През 2006 година финансовите регулаторни органи във Великобритания обявиха, че таксите по кредитните карти за закъснели или пропуснати погасителни вноски или надвишаване на кредитния лимит са прекалено високи и реално, за да се покрият разходите на кредитора, трябват по-малко пари от удържаните. По онова време таксата беше от порядъка на 30-35 паунда, но след намесата на регулаторите тя спадна до 12 паунда.

Ако вие самите сте в затруднено финансово положение или имате други проблеми, заради които сте закъснели или пропуснали да внесете погасителна вноска по картата си, вероятно имате за плащане и сравнително солидни такси, които кредиторът ви е удържал. Тук обаче можете да претендирате за неправомерни удръжки само ако те са над 12 паунда, защото по закон такива под този праг трудно могат да бъдат доказани като неправомерни, въпреки че не е невъзможно. Ако удръжките по кредитната ви карта бъдат счетени за неправомерни, вие имате правото да си ги възвърнете напълно или частично.

Възвръщане на неправомерни удръжки

Преди всичко трябва да изчислите какви суми са ви били удържани от кредитора под формата на такси за закъснели или пропуснати погасителни вноски или превишаване на кредитен лимит. Това най-лесно може да се направи ако имате онлайн банкиране. Ако нямате достъп до такова или информацията е непълна, можете да се обърнете към кредитната компания като поискате информация за всички техни удръжки и такси по вашата сметка. В случай, че кредиторът ви откаже, свържете се отново с него и му обяснете, че искате да получите информацията си, позовавайки се на Закона за защита на личните данни и изпратете чек за 10 паунда – толкова струва услугата.

Важно е да отбележим – не искайте извлеченията по кредитната карта, защото това ще ви струва доста. Просто поискайте информацията за удръжките и таксите по картата.

Според закона, кредиторът има 40-дневен срок, за да отговори на искането ви.

Когато получите необходимата ви информация, съберете всички такси и удръжки, които смятате за неправомерни и помислете как ще обясните защо те са такива.

Напишете жалба до кредитната компания, в която обяснявате трудностите, които сте имали по времето когато са направени удръжките, как те са ви засегнали (напр. причинили са ви допълнителен стрес и нервност), как тези допълнителни такси са допринесли за влошаването на финансите ви и общите обстоятелства и защо смятате, че тези удръжки са били прекалено високи и не на място.

Изчакайте отговор на жалбата си. В него кредиторът трябва да ви каже какво мисли за случая ви и евентуално ако е решил да уважи жалбата ви, да ви направи оферта. Вие имате правото да я премислите и ако смятате, че е добра да я приемете. Офертата вероятно ще бъде за частично или пълно възвръщане на удръжките по кредитната ви карта.

След като решите дали ще я приемете или не, отговорете на кредитната компания. Ако ви пишат допълнително за доуточняване и ви зададат въпроси – отговорете им възможно най-бързо и честно и изчакайте последващ отговор от тяхна страна.

Ако не стигнете до консенсус или компанията изобщо реши да не уважи жалбата ви, можете да отнесете случая си до Финансовия омбудсман (www.financial-ombudsman.org.uk).

Ние от Chikov.com можем да ви дадем финансов съвет и да ви помогнем да си намерите подходящ кредит. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

 

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *