Бизнес застраховки за самонаети лица

November 3, 2015
0 Comment

Когато станете самонаето лице вие ще трябва да помислите и за това каква застраховка ще е нужна за бизнеса ви.

Каква застраховка ще ви е необходима?

Днес се предлагат много и различни видове бизнес застраховки. Ето защо е добре когато станете самонаети лица да проверите видовете застраховки които се предлагат и да изберете тази или тези, които най-добре покриват нуждите ви и са най-подходящи за целите на вашия бизнес.

Управление на бизнес от дома

Ако управлявате вашия бизнес от дома си, не разчитайте непременно на това застраховката на личното домакинство да покрие и бизнес оборудването ви, въпреки че девет от десет застрахователни полици на дома ще го направят. Обикновено покритието ще зависи от степента на използване на дома за чиновнически цели (т.е. офис работа). Едва ли ще получите покритие, ако приемате някакви посетители свързани с бизнеса ви (напр. клиентски посещения).

Ако управлявате бизнес от дома си, най-доброто нещо което бихте могли да направите първо е да говорите с настоящия ви застраховател и да му обясните своите планове. Той може да поиска допълнителна премия върху текущата ви застраховка, но ако скриете нещо от него и в последствие се наложи да подадете иск, може да се окаже, че застраховката ви е невалидна и искът няма да ви бъде изплатен.

Други видове бизнес застраховки от които може да се нуждаете

Струва си да помислите от какво точно застрахователно покритие се нуждаете, като вземете под внимание целите и нуждите на вашия бизнес. Различните застрахователи предлагат различни бизнес застраховки, които осигуряват покритие на редица рискове, с които вие и вашия бизнес може да се сблъскате. Разгледайте внимателно условията на отделните застрахователи, за да сте сигурни, че ще получите точно това от което се нуждаете. Не изключвайте и възможността да ползвате услугите на бизнес брокер специалист.

Застраховка на моторно превозно средство (Motor insurance) – ако бизнеса ви е свързан с използването на превозни средства, уверете се, че вашата полица има и покритие за бизнес употреба. Това включва и всички частни полици, където служител използва собственото си превозно средство във връзка с работата си. Ако не сте сигурни какво покритие има вашата полица, свържете се със застрахователя си, за да разберете дали е включена и бизнес употреба.

Застраховка професионална отговорност (Professional indemnity insurance) – ако сте професионалист, който предоставя определен вид консултации или услуги на клиентите си, тогава може да се нуждаете от застраховка за професионална отговорност. Този вид полица ви осигурява покритие в случай на проявена от ваша страна небрежност или ако направите грешка, довела до финансови загуби за ваш клиент.

Специалистите, които използват този вид застраховка включват счетоводители, адвокати, архитекти, лекари, журналисти, бизнес консултанти, инженери, финансови консултанти и много други. Ако не сте сигурни дали имате нужда от застраховка за професионална отговорност, може да се свържете с вашето търговско сдружение или професионална организация, или застрахователен брокер за съвет.

Застраховка отговорност на работодателите (Employers’ liability insurance cover) – ако наемате хора трябва да имате такова застрахователно покритие. То ще изплати обезщетение на работниците и служителите ви в случай на травма или инцидент по време на работа. Това е законово изискване.

Застраховка на сгради и съдържание (Buildings and contents insurance) – това застрахователно покритие ще ви предпази от загуба, ако вашите помещения и вещите в тях бъдат засегнати от пожар, наводнение, кражба или други повреди. Правилното ниво на покритие ще зависи от това дали сте собственик или наемател на тези помещения, както и от стойността на сградите и тяхното съдържание.

Застраховка оборудване (Equipment insurance) – може да застраховате техниката и материалите, които използвате за вашия бизнес. Застрахователят ще ви предостави застрахователно покритие за определените съоръжения и оборудвания, които са инсталирани на мястото на застраховката по предназначението си, срещу пълна загуба или частична щета в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на дадени рискове като пожар, кражба и други. Застрахователят обезщетява щети, загуби и/или разноски, настъпили като пряк резултат от застрахователното събитие, в това число от увреждане или унищожаване на информационни носители, вкл. запаметената върху тях информация, вследствие на непредвидено към дата на издаване на полицата събитие по начин, който прави невъзможно машинното четене от тях или съхраняването на информация върху тях; загуба на застраховани информационни носители вследствие кражба чрез взлом или въоръжен грабеж.

Застраховка Гражданска отговорност (Public liability insurance) изплаща обезщетения в случай на грешка по време на някоя от вашите бизнес дейности, която е довела до нараняване или увреждане на клиент или друг човек. Ако например подът в магазина ви е мокър и не сте сложили предупредителна табела, и някой клиент падне и се нарани, то застраховката гражданска отговорност ще покрие обезщетението. За някои дейности като конна езда например, това е законово изискване. Освен това, клиентите могат да искат да видят доказателство за подходяща застраховка, преди да решат дали да правят бизнес с вас.

Застраховка отговорност на продукта (Product liability insurance) – ако стоките, които произвеждате, продавате или ремонтирате наранят или убият някого, или повредят нечия собственост, тогава може да се наложи да платите обезщетение. Може да бъдете държани отговорни за вредите или щетите причинени от дефекти в дизайна на вашите продукти, дори и да не сте проявили небрежност. Ако вашият бизнес е в сектор с особено висок риск, като храна и напитки, играчки или електрическа промишленост, тогава трябва да обърнете сериозно внимание на това. Застраховка отговорност на продукта често е включена в застраховка гражданска отговорност.

Застраховка на превозвани стоки (Goods-in-transit insurance) – ако имате стоки или инвентар, които изпращате в цялата страна, може да помислите за тяхната защита в случай на загуба или повреда при транспортирането им. Този вид застраховка обикновено обхваща автомобилния или железопътен транспорт, а често и речния такъв. Превоза по море или въздух извън границите на страната трябва да бъде подсигурен отделно.

Credit insurance ви осигурява покритие срещу риска от това вашите клиенти да не ви платят, било то защото са фалирали или пък просто защото не са изрядни платци. Можете да приспособите полицата така, че да отговаря на вашите нужди – да покрива целия ви оборот или просто този на ключови клиенти. Можете също така да се предпазите от опасността чуждестранни клиенти да не ви платят. Въпреки всичко, все пак и вие ще трябва да поемете част от риска – така застраховката може да ви осигури 80% покритие, а останалите 20% трябва да поемете вие.

Ако експортирате много скъпи стоки (£ 10,000 или повече) може да сте в състояние да получите държавна помощ с експортно застраховане.

Застраховка ключова фигура (Key person insurance) – (понякога наричана също Key man insurance ) обхваща бизнеса в рамките на договорен лимит за каквито и да било финансови загуби, които биха възникнали от внезапната смърт или заболяване на ключов член на компанията – включително на собственика или управителя. Хората, които могат да бъдат обхванати включват директора, ключов човек продажби, жизненоважен ръководител на проекта, или някой със специфични умения или познания, ценни за компанията.

Застраховка за съдебни разноски (Legal expenses insurance) – покрива разходите за защитата на правни действия, като например такси за адвокатски и съдебни разноски. Обикновено това покритие включва трудови спорове, защита на собствеността и договорни спорове.

Застраховка бизнес прекъсване или непрекъсваемост на бизнес (Business interruption or business continuity insurance) – това ще ви осигури покритие за направени разходи и пропуснати ползи, ако сте засегнати от бедствие като наводнение или пожар.

Туристическа застраховка (Travel insurance) – ще трябва да се уверите, че вие ​​или вашите служители са застраховани в случай на пътуване в чужбина. Вие може да осигурите покритие със застрахователна полица за бизнес пътуване, или алтернативно, проверете при застрахователя на вашата лична полица за пътувания, дали осигуряват покритие и когато става дума за командировка.

Ние от Chikov.com можем да ви дадем подходящ съвет, както и да ви помогнем да си намерите подходяща за вас и вашия бизнес застраховка. Пишете ни на atanas@chikov.com или се обадете на 077 8606 7076.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *