Cookie Policy

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Достъпът, разглеждането и използването на този сайт се извършват съгласно условията и указанията, посочени в него. Използвайки настоящият сайт вие приемате и се съгласявате със следните условия:

  1. Авторски права. Смята се за незаконна практика копирането възпроизвеждането или разпространяването на информация или материали, обект на авторско право (вкл. снимки) без съгласието на собственика на такова авторско право. Неразрешеното използване може да представлява нарушаване на законите и да доведе до наказателна отговорност за вас.
  2. Изображения. Всички изображения, съдържащи логото и създадени специално за материалите на HELP4BG не могат да бъдат използвани, без изричното писмено съгласие на фирмата и се счита за забранено. Неразрешеното използване може да представлява нарушаване на законите и да доведе до наказателна отговорност.
  3. Интелектуална собственост. Всички авторски права, наименования, лого са собственост на HELP4BG не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на собственика на компанията.

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Този уебсайт се управлява от HELP4BG LTD. Допълнителни детайли могат да бъдат открити във HELP4BG LTD С тази декларация за защита на данните ние Ви поясняваме кои лични данни се обработват и за какви цели.

1. Кои данни обработваме и за какви цели?

a) Какви видове данни събираме, когато преглеждате нашия уебсайт:

Като цяло, ние не идентифицираме потребителите, които само преглеждат нашия уебсайт. Данните за преглеждане, които събираме, включват името на Вашия интернет доставчик, уебсайта, от който влизате в нашия уебсайт, който сте разглеждали, временно пълния Ви IP адрес, както и датата и продължителността на Вашето посещение.

б) Предоставяне на исканите от Вас услуги

За някои услуги на този уебсайт, ние искаме информация от Вас – например Вашето име или имейл адрес. Ние използваме Вашите данни, за да Ви осигурим достъп до поискани от Вас услуги, например достъп до нашите материали, отговор на въпроси и др. За да Ви предоставим релевантна информация, ние можем да индивидуализираме съдържанието, което сте поискали, въз основа на информацията, която сме събрали за Вас.

в) Правни задължения и упражняване на права

В някои случаи сме законово задължени да обработваме лични данни. Когато това се изисква, е възможно да използваме вашите данни и за да упражним нашите права или правата на трети лица (като например при нарушения на авторското право).

г) Общи статистики, сигурност на уебсайта:

Ние използваме данните за преглеждане от нашите потребители за създаване на обобщена статистика (така че статистиката да не показва данни за конкретен потребител, а само за събраните данни за определен брой потребители), за да разберем какво представлява интерес за потребителите, с цел подобряване на нашите уебсайтове и предложения. Ние също така използваме данните за преглеждането и с цел поддържане или възстановяване на сигурността на нашето предложение или за откриване и коригиране на технически дефекти и грешки.

д) Социални приставки:

Нашият уебсайт използва социални приставки (“плъгини”) от социални мрежи (например Facebook). Приставките се използват за споделяне на съдържание от нашия уебсайт с други потребители на социални мрежи или за обръщане на вниманието върху такова съдържание. Когато посещавате нашия уебсайт, приставките не са изцяло интегрирани в уебсайта (т.нар. “решение shariff”). Чрез това решение, когато осъществите достъп до страница на нашия уебсайт, се установява връзка към доставчика на социалната мрежа само след като щракнете върху бутона на приставката. След като връзката е установена, ние нямаме контрол върху вида и обхвата на данните, които доставчикът събира и обработва; за информация относно това, моля, вижте информацията за защита на данните на доставчика.

 

[1] Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни (“ОРЗД”).

[2] Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

[3] Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

[4] Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

[5] Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

[6] Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

[7] Правно основание: чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

2. Бисквитки и проследяване

a) Бисквитки:

Ние използваме бисквитки, за да позволим и улесним използването на уебсайта, например за да оптимизираме представянето или изгледа на специфично за определена страна съдържание. Можете да деактивирате или да блокирате бисквитките в софтуера на Вашия браузър. Това, обаче, може да причини ограничения по отношение на използваемостта на този уебсайт.

Допълнителна информация:

“Бисквитките” са малки текстови файлове, които позволяват на нашия(ите) уебсайт(ове) да съхранява(т) информация на Вашия компютър и да я извлича(т) по-късно (например когато по-късно отново посетите нашия уебсайт). Използването на бисквитки дава възможност нашият уебсайт да „запомни“ езика, на който ни е разрешено да Ви показваме наше съдържание.

Съществува разграничение между изисквани бисквитки, тоест бисквитки, които са необходими по технически причини (например във връзка със създаването на зона за достъп), и аналитични бисквитки, тоест бисквитки, които се използват с цел измерване на онлайн аудиторията.

 

б) Google Analytics:

Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ, предлагана от Google Inc. (“Google”) за съхраняване на “аналитични бисквитки” на Вашето устройство. Това означава, че информация относно потребителите и използването на нашия уебсайт се предава на Google и се обработва от наше име с цел съставяне на доклади за дейността на уебсайта, измерване на посещенията и посетителите на уебсайта и извършване на подобни услуги за нас. Това включва предаване на Вашия IP адрес, който обаче няма да се слива с други данни на Google. В допълнение, предаването е ограничено (обикновено в рамките на Европейския съюз) и се запаметява от Google само в съкратена форма. За съхранение в Съединените щати, самосертифицирането на Google съгласно Щита за личните данни осигурява подходящо ниво на защита на данните.

Можете да направите възражение срещу обработването на Вашите данни за тези цели чрез инсталиране на браузърна приставка (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) и като я активирате, следвайки този линк: Google Analytics deaktivieren

 

в) Adobe Analytics:

Този уебсайт използва Adobe Analytics – услуга за уеб анализи, предлагана от Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) за съхраняване на “аналитични бисквитки” на Вашето устройство. Това означава, че информация относно потребители и използването на нашия уебсайт се предава на Adobe и се обработва от наше име с цел съставяне на доклади за дейността на уебсайта, измерване на посещенията и посетителите на уебсайта и извършване на подобни услуги за нас. Това включва предаване на Вашия IP адрес, който, обаче няма да се слива с други данни на Adobe. В допълнение, тази информация е псевдонимизирана преди нейното гео-локализиране и е заместена с общ IP адрес преди да бъде съхранена.

Можете да направите възражение срещу обработването на Вашите данни за статистически цели чрез използването на следния линк (“Използване на Adobe Marketing Cloud от нашите бизнес клиенти”) http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

 

 

3. Получатели на лични данни; пренос на данни към трети държави

а) Външни доставчици на услуги за обработка на данни:
Ние използваме доставчици на услуги, които ни съдействат при извършването на нашите услуги на този уебсайт. Тези доставчици на услуги обработват данни само в съответствие с инструкциите и под контрола на HELP4BG LTD. и изключително за целите, описани в тази политика за защита на личните данни.
HELP4BG LTD ще предприеме всички мерки, разумно необходими да се осигури адекватна защита на данните, които предоставяте, съгласно изискванията на законите за защита на данните на Европейския съюз чрез Стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

4. Съхранение на данни

Съхраняваме данни за толкова дълъг срок, колкото е необходимо за предоставяне на исканата от вас услуга. Данните, които се събират, докато преглеждате нашия уебсайт и които може юридически да се считат за лични данни (като например пълния IP адрес), се съхраняват за срок от 7-14 дни, освен ако разумно обоснован случай предвижда по-дълъг срок на съхранение (напр. поради хакерска атака).
Данни, които не съдържат лична идентифицираща информация, могат да се съхраняват за неограничен срок.

 

5. Права за защита на данните и контакт

a) Общи права:
Можете да поискате информация за съхранените за вас данни, като имате право да получите предоставените от Вас данни в стандартна форма и форма, подходяща за машинна обработка. Освен това, в обосновани случаи, вие също така може да поискате заличаване, коригиране или ограничаване на обработването на Вашите данни. В случай че Вашите лични данни се прехвърлят в държава извън ЕС, която не осигурява подходяща защита, можете да поискате копие на договора, който осъществява подходящата защита на личните данни.
б) Право на възражение
Освен това, в обосновани случаи, можете да направите възражение срещу обработването на лични данни, свързани с Вас, когато обработваме личните Ви данни въз основа на наш законен интерес (такъв е случаят, ако правното основание е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, както е посочено в бележките под линия). Това се отнася по-специално за събирането на Ваши данни за статистическо измерване на уеб-аудиторията от Google Analytics или Adobe Analytics.
c) Оттегляне на съгласие:
Когато сте дали съгласието си за обработването на свързани с Вас лични данни на уебсайта, можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, с действие занапред.
d) Лице за контакт:
За упражняване на тези права, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на електронен адрес:
В допълнение и в случай на опасения, можете да се свържете и с компетентния орган за защита на данните, който за нас е Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.