Съдействие за взимане на дължими плащания

September 25, 2018
0 Comment

Hашата компания може да ви съдейства за взимане на дължими плащания. Ако имате нужда от съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 46 read more →

Съдействие за уреждане на проблеми с наемодатели

September 25, 2018
0 Comment

Hашата компания може да ви съдейства при  уреждане на проблеми с наемодатели. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 45 read more →

Съдействие при подаване на искове в съда за малки искове – Small claims court

September 25, 2018
0 Comment

Hашата компания може да ви съдейства при подаване на искове в съда за малки искове – Small claims court. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 44 read more →