Съдействие при регистриране в сайтове за предлагане на работа

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства при регистриране в сайтове за предлагане на работа. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  58 read more →

Съдействие за съставяне на мотивационно писмо

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства за  съставяне на за съставяне на мотивационно писмо. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  57 read more →

Съдействие за съставяне на трудова автобиография – CV

September 26, 2018
0 Comment

Нашата компания съдейства за  съставяне на най-подходящата за дадена длъжност трудова автобиография – CV. За връзка с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22 или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. №  56 read more →