Универсален кредит – Universal credit

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с консултации и подготвяне на документи за универсален кредит – Universal credit. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 32 Универсален кредит от 2013 година read more →

Помощ за търсещи работа – Jobseeker’s Allowance

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с консултации и подготвяне на документи за помощ за търсещи работа – Jobseeker’s Allowance. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 31 read more →

Обезщетение по майчинство – Maternity Allowance

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с консултации и подготвяне на документи за обезщетение по майчинство – Maternity Allowance. Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 30 read more →

Намаляване на общинския данък за жилище – Council Tax Reduction

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с попълване на документи заНамаляване на общинския данък за жилище – Council Tax Reduction Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 29 read more →

Помощи за наем на жилище – Housing Benefit

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с попълване на молби за помощи за наем на жилище (Housing Benef). Ако имате нужда от консултация и съдействие, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 28 read more →

Детски надбавки – Child Benefit

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с помощ при кандидатстването за  детски надбавки – Child Benefits. Ако имате нужда от консултация и попълване на молба, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com. Кат. № 27     Как да кандидатстваме за детски надбавки (Child Benefit) във Великобритания read more →

Данъчен кредит – Tax Credit

September 25, 2018
0 Comment

Нашата компания се занимава с връщането на данъци, така наречения ‘данъчен кредит” (Tax Credit), който може да включва „работнически данъчен кредит“ (Working Tax Credit) и данъчен кредит за родители  (Child Tax Credit). Ако имате нужда от консултация и връщането на данъци, моля свържете се с нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432.. read more →