Кога да използваме застрахователен брокер

March 29, 2017
0 Comment

Ако обмисляте закупуването на застрахователна полица за нещо, за което не знаете много или искате да застраховате нещо доста необичайно, може да помислите за използване на застрахователен брокер. Те са експерти в областта и често могат да ви намерят по-добро покритие на страхотна цена. Сайтовете за сравнение не винаги са най-добрият начин да си купите.. read more →

Какво представлява застраховката за защита на дохода

November 2, 2016
0 Comment

Застраховката за защита на дохода (на англ. Income protection insurance или накратко IP insurance) ви покрива в случаите, в които не сте способни да работите и съответно не можете да получавате доходи. Обикновено застраховката за защита на дохода има три вида покритие, като при всеки от тях получавате защита съответно при: Инциденти и болест; Безработица;.. read more →

Застраховка живот и застраховка при критично заболяване

October 26, 2016
0 Comment

Какво представлява застраховката живот? Както подсказва името й, това е застраховка, която се изплаща в случай, че застрахованото лице почине. Какво представлява застраховката при критично заболяване? Застраховката се изплаща, ако застрахованото лице се разболее сериозно, например от рак, множествена склероза, мозъчен тумор, инфаркт и т.н. Обикновено, най-добрият вариант е да имате и двете застраховки. Това.. read more →

Процедура при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

September 1, 2016
0 Comment

Когато предявите иск към застрахователя си за обезщетение винаги има риск той да не бъде уважен и съответно да ви се откаже изплащане. Ако смятате, че въпреки всичко това е несправедливо, може и да не се примирявате с обстоятелствата, защото може да се направи нещо по въпроса. Защо искът ви може да бъде отказан Искът.. read more →

Имате ли нужда от застраховка „критични болести“?

November 25, 2015
0 Comment

Застраховката „критични болести“ е застрахователна полица с дългосрочно покритие, което обхваща специфични сериозни заболявания, изброени в рамките на полицата. В случай, че стане най-лошото, тя дава безлихвена “еднократна сума” – еднократно плащане, което да покрие разходите по вашата ипотека или наем, дългове, или за промени в дома ви, например за осигуряване на достъп на инвалидна.. read more →