Съдействие за изкарване на дoкумент за владеене английски език за Uber и частно такси в Лондон.

July 9, 2017
0 Comment

Вече можем да се похвалим, че ние от www.chikov.com предлагаме съдействие на желаещите да изкарат лиценз за шофиране на Убер или частни таксита. Едно от изискванията за териториятана Лондон е настоящи и бъдещи шофьори да докажат, че владеят дадено ниво английски език. Начините да се докаже това са изброени тук https://www.uber.com/en-GB/drive/res…e-requirement/ Ние заедно с лондонски учебен център.. read more →

Какво е „Макензи приятел“ и има ли нужда от него в съда?

June 28, 2017
0 Comment

В последно време се зараждат доста дискусии относно Макензи приятелите в съда, затова в тази статия ще разгледаме какво представляват те и реално имаме ли нужда от тях? Странното име Макензи приятел произхожда от бракоразводното дело Макензи срещу Макензи от 1970 година. Една от страните искала да използва адвокат, който обаче не бил квалифициран да.. read more →

Спестовно-осигурителни полици / Endowment policies

May 17, 2017
0 Comment

Спестовно-осигурителната полица (endowment policy) е инвестиционен продукт, който се купува от животозастрахователни дружества. Този вид полици са устроени като спестовни планове с които едновременно да спестявате и да защитавате стандарта си на живот в случай на неблагоприятни събития. Финансовият план гарантира изплащането на определена сума след изтичане на предварително определен срок или в случай на.. read more →

Кога да използваме застрахователен брокер

March 29, 2017
0 Comment

Ако обмисляте закупуването на застрахователна полица за нещо, за което не знаете много или искате да застраховате нещо доста необичайно, може да помислите за използване на застрахователен брокер. Те са експерти в областта и често могат да ви намерят по-добро покритие на страхотна цена. Сайтовете за сравнение не винаги са най-добрият начин да си купите.. read more →

Какво представлява застраховката за защита на дохода

November 2, 2016
0 Comment

Застраховката за защита на дохода (на англ. Income protection insurance или накратко IP insurance) ви покрива в случаите, в които не сте способни да работите и съответно не можете да получавате доходи. Обикновено застраховката за защита на дохода има три вида покритие, като при всеки от тях получавате защита съответно при: Инциденти и болест; Безработица;.. read more →

Застраховка живот и застраховка при критично заболяване

October 26, 2016
0 Comment

Какво представлява застраховката живот? Както подсказва името й, това е застраховка, която се изплаща в случай, че застрахованото лице почине. Какво представлява застраховката при критично заболяване? Застраховката се изплаща, ако застрахованото лице се разболее сериозно, например от рак, множествена склероза, мозъчен тумор, инфаркт и т.н. Обикновено, най-добрият вариант е да имате и двете застраховки. Това.. read more →

Процедура при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

September 1, 2016
0 Comment

Когато предявите иск към застрахователя си за обезщетение винаги има риск той да не бъде уважен и съответно да ви се откаже изплащане. Ако смятате, че въпреки всичко това е несправедливо, може и да не се примирявате с обстоятелствата, защото може да се направи нещо по въпроса. Защо искът ви може да бъде отказан Искът.. read more →

Данъци и квалифицирани животозастрахователни продукти

July 27, 2016
1 Comment

Ако сте използвали вашата ISA отстъпка (Individual Savings Accounts / Индивидуални спестовни сметки) и търсите други опции за ефективни данъчни спестявания и инвестиции, застраховката живот е нещо, на което си заслужава да обърнете внимание. Съществуват полици, които предлагат различни опции и, които правят повече от това просто да изплатят определена сума в случай на смърт… read more →

Имате ли нужда от застраховка „критични болести“?

November 25, 2015
0 Comment

Застраховката „критични болести“ е застрахователна полица с дългосрочно покритие, което обхваща специфични сериозни заболявания, изброени в рамките на полицата. В случай, че стане най-лошото, тя дава безлихвена “еднократна сума” – еднократно плащане, което да покрие разходите по вашата ипотека или наем, дългове, или за промени в дома ви, например за осигуряване на достъп на инвалидна.. read more →

Схеми за обезщетение на финансови услуги

November 20, 2015
0 Comment

Схемата за обезщетение на финансови услуги (Financial Services Compensation Scheme) може да изплати пари като компенсация на хората, които са загубили спестяванията си, защото банката или друг доставчик на финансови услуги е фалирал. Освен това подпомага хората, които са загубили пари заради лош съвет, даден от финансов консултант, който вече не е в бизнеса. Разберете.. read more →