January 25, 2019
0 Comment

Всеки който иска да става британец има 2 месеца в които може да кандидаства за Permenent residence, да спести една година чакане и повишени цени за натурализация и паспорти ако е тук повече от 6 години. Разликата между PR и новия статит е, че Permanent Residence се дава със задна дата и ако го получите тук след 6-тата си година то може да е със валидност от преди 1 година и вие автоматично сте направили 1 година чакане след вашия постоянен статут. С новия settled статут, ако ше и 10 години да сте в UK. Получавате го и ако не сте женени за британец/британка чакате една година преди да може да станете британец и вие.

 

Permanent Residence за 3 дена!

Това се случи на мой клиент.
Той не искаше да загуби една година да чака за да може да получи Бритнско подоанство.
Подадох документи на него и семейството м, имаше проблемни неща, като един от членовете беше повече от 6 месеца в чужбина.
Но след като направих апликацията и написах обяснение в cover lette нещата се случиха.
Служителите от Home Office взека решението за рекордно кратко време.
Радостен съм доста, както и клиентите най-вече, че начина по който го направих е накарал служителите да им е лесно да вземат решение.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *