Разлики и прилики между Settled и Presettled статут.

November 29, 2018
0 Comment

Изписах много за Settled и Presettled статут вчера.
Нека обаче изясним каква е разликата между двата статута .

1.Settled статут e еквивалентът на сегашния Permanent Residence статут. Той е постоянен статут, който се придобива след 5 години пребиваване във Великобритания. Една година след като сте получили този статут, вие ще имате възможност да кандидатствате за британско поданство. Статутът струва 65 паунда за възрастен, деца под 18 години плащат половин такса. Ако някой има PR сега, ще може безплатно да го подмени за Settled статут. Който получи първо presettled статут и плати таксата за него( тя е същата като за постоянния статут) после няма да доплаща за Settled статут.

2. Presettled статут е временен статут еквивалентен на сегашния registration certificate( много вероятно не знаят за него). Той може да се получи от всеки кoйто е пребивавал във Великобритания по-малко от 5 години. Когато човек получи временния presettled статут, на 5-тата година от престоя си тук, ще може да си го подмени за Settled статут. Всеки пристигнал във Великобритания преди края на 2020 година ще може да кандидатсва за този статут. Дали сте дошли тук на 30 ти Декември 2015 година или ще дойдете на 3 ти декември 2020 година вие ще имате еднкави права и еднакъв статут.

На срещата със служители от Home Office ги попитахме каква е разликата между двата статута.
От имиграционна гледна точка разликата е, че при Presettled статут, ако отсътвате повече от 6 месеца от Великобритания ще го загубите. При Settled статут срока, който може да отсъствате от Обединеното Кралство и запазите статута си е 5 години.

Това ни казаха, че е от имиграционна гледна точка.
Аз ги попитах от гледна точка на права пред службите които се занимават с помощи как стоят нещата.
Към момента всеки един сънародник който има PR се третира различно от службите когато стане дума за получаване на помощи.
Ако си без PR и останеш без работа нямаш право на помощ за жилище. Ако си с PR в момента имаш същите права като един британец, ако ти се наложи да търсиш помощ от държавата.
Служителя от Home Office ни каза, че би трявбало да няма значение с новите статути с какъв си по отношение на помощите, но аз не му вярвам.

Смятам че след март 2019 ако си със Settled статут ще имаш по големи права когато се отнася до социалната система на Великобритания. Ако си с временен статут, вероятно ще има някои ограничения.
Но ако сте дошли тук да работите , а не да се надявате на помощи, за вяс няма да има голяма разлика кой от двата статута имате. Пробелем ще имат само тези които им се налага да са по дълго от 6 месеца извън Великобритания.
Има изключения предвидени от закона и хора, които са били и 12 месеца може да запазят статута си, ако имат уважителни причини.
Toва основно са разликите и приликите межди двата статута.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *