Каква е разликата между съвет/консултация и услуга.

February 28, 2019
0 Comment

 

Оказва се, че някои сънародници не правят разлика и реших да обясня.
Съвет е някой ми се обажда или пише и пита нещо. Аз казвам мнението си или двам съвет.

Услуга е да свършиш на някого нещо, да попълниш форма, да се обадиш на институция или подобно.
Когато правиш услуга , преди това ти си направил консултация с човека, писал си, говорил с него обяснявал ти е показвал ти е неща , след това вече правиш и самата услуга.

Един бизнес, ако не е чарити, а частен бизнес за да направи безплатната услуга означава даден служител да не е зает да няма какво да прави, да скучае и да каже ок може и да свърша услугата. Ако е зает има работа, клиенти означава бизнеса/служителя да спре да прави нещо което му носи приходи и да свърши на някого услугата.

За да прецени някой да загуби десетки паунди то трябва да има основателна причина, правил съм го по мое осмотрение, когато съм решавал.

Днес клиент споделя проблема си, каза, че му трявба помощ да се обаждаме и оправяме бъркотия получила се заради неговои грешки.
Казах му зает съм моге да помоля колежката да ви свърщи работа.
Свързвам го с колежката говорят си тя проверява всичко казва цена, а клиента и казва, аз не очаквах да ми искате пари, очаквах, не очаквах, че ще ми искате пари за този съвет.

Съанродника ни бърка съвет и услуга, надявам се сега да съм обяснил какви са разликите.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *