Съдействие за кандидатстване за помощи

Съдействие за кандидатстване за помощи

Аз Атанас Чиков и моята компания HELP4BG можем да съдействаме при кандидатстване за следните помощи:

· Данъчен кредит – Tax Credit, който може да включва „работнически данъчен кредит“ Working Tax Credit и Детски данъчен кредит (Child Tax Credit)
· Детски надбавки – Child Benefit
· Помощи за наем на жилище – Housing Benefit
· Намаляване на общинския данък за жилище – Council Tax Reduction
· Обезщетение по майчинство – Maternity Allowance
· Помощ за търсещи работа – Jobseeker’s Allowance
· Универсален кредит – Universal credit
За повече подробности, моля кликнете върху линковете по-горе.