Счетоводни и административни услуги

Счетоводни и административни услуги

Аз Атанас Чиков и моята компания HELP4BG ви предлагаме голям брой счетоводни услуги, като:

Услуги за самонаети (Self-Employment)
· Съдействие за получаване на Национален осигурителен номер – National Insurance Number (NIN)
· Съдействие за получаване на карта CSCS, осигуряваща право да се работи в строителството
· Регистрация в HMRC ( Данъчните служби на Великобритания) и получаване на Уникален данъчен референтен номер – HMRC Registration ( UTR)
· Регистрация към CIS за плащане на 20% данък като самонает в строителството – CIS Registration (for 20% deduction)
· Подаване на годишна данъчна декларация – Tax Return /Self Assessment/
· Писмо от счетоводител – Letter from Accountant

Услуги за фирми – ООД и АД (Limited Company)

· Регистрация на дружество с ограничена отговорност – Limited Company Formation (LTD, PLC)
· Счетоводство и подаване на корпоративна данъчна декларация – Limited Company Accountancy and Corporation Tax return
· Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration
· Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE
· Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll
За да разберете подробности, моля кликнете на линка на услугата, която ви интересува.