Схеми за обезщетение на финансови услуги

November 20, 2015
0 Comment

Схемата за обезщетение на финансови услуги (Financial Services Compensation Scheme) може да изплати пари като компенсация на хората, които са загубили спестяванията си, защото банката или друг доставчик на финансови услуги е фалирал. Освен това подпомага хората, които са загубили пари заради лош съвет, даден от финансов консултант, който вече не е в бизнеса. Разберете какво обхваща Financial Services Compensation Scheme (FSCS) и кога можете да се възползвате от нея.

Какво обхваща

Схемата обхваща няколко различни видове финансови услуги. Можете да получите обезщетение, ако:

– Сте загубили пари в сметката си в банка, обществен или кредитен съюз

– Вашата застрахователна компания фалира – Схемата за компенсации на финансови услуги може да изплати защитени искове и да се опита да организира или да помогне с прехвърлянето на застрахователния бизнес на друго дружество, ако това е икономически ефективно и практично

– Доставчкикът на вашата пенсия фалира – схемата обаче обхваща само пенсиите, регулирани от  Financial Conduct Authority – можете да видите кои схеми са обхванати и кои не на уебсайта на The Pensions Advisory Service

– Сте загубили пари, вследствие на лош финансов съвет, например за ипотеки, застраховки или инвестиции, от фирма, която вече е излязла от бизнеса

– Сте загубили пари заради доставчика си на финансови услуги, който непредпазливо е управлявал вашите инвестиции или е извършил измами

Не плащайте за предявяване на иск!

Никога не трябва да плащате, за да предявите иск към схемата за обезщетение на финансови услуги – някои фирми, които предлагат да ви помогнат, биха могли да ви начисяти такса. Свържете се дирктно с Financial Services Compensation Scheme.

Какво не обхваща

Вие няма да получите обезщетение от Financial Services Compensation Scheme, ако:

– Фирмата, която носи отговорност за вашата загуба е все още в бизнеса – трябва да се оплачете пред тях на първо място, а след това да отправите вашия случай към финансовия омбудсман, ако не сте доволни

– Фирмата не е отговорна за загубата ви – например, ако вашата загуба е била причинена от инвестиция, която не се е развила както сте се надявали

– Фирмата не е оторизирана от Органа за финансов надзор – Financial Conduct Authority (FCA)

– Фирмата е със седалище в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е избрала да не се присъедини към FSCS (всички финансови посредници със седалище в ЕИП трябва да са регистрирани по схемата за компенсиране в родната си страна, а може да се наложи да се присъединят към FSCS, в зависимост от това как се регулират от FCA)

– Вашият иск се отнася до дейност, която се е състояла преди определена дата – тази дата варира в зависимост от вида на иска – можете да проверите ключови дати на интернет страницата на Scheme

Схемата за обезщетение на финансови услуги може да покрие индивидуални клиенти и малки предприятия, но като цяло не покрива загубите, понесени от по-големите компании.

Ако мислите, че можете да имате претенции, защото сте загубили пари и фирмата е банкрутирала, прочетете раздела “Къде да получите повече информация” по-долу.

Ако мислите, че ви е продаден продукт, който не е подходящ за вас – неправомерна продажба – може да сте в състояние да предявите иск за обезщетение.

Какво обезщетение може да получите

Това зависи от много неща.

– Вие ще получите само компенсация за парите, които сте загубили.

– Има ограничения за това, което се изплаща за всеки вид продукт. Например, има различни лимити за банкови сметки, застраховки и инвестиции

– Сумата, за която бихте могли да претендирате, зависи от това кога е фалирала компанията

Къде можете да получите повече информация

Правилата за подаване на иск за обезщетение, ако вашата застрахователна компания или доставчик на пенсии фалира, са сложни, така че е най-добре да се свържете със Financial Services Compensation Scheme директно, за да разберете как и какво покритие бихте могли да получите.

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *