Професията „Door Supervisor“

September 25, 2018
0 Comment

Когато подавате документи за лиценз за Door Supervisor, трябва да докажете, че сте преминали съответното обучение.  Нашата компания съдейства за преминаването на това обучение на български. Одобрените от SIA квалификации са валидни за изискванията за лицензиране на SIA, независимо от това кой британски регулаторен орган за квалификации ги е одобрил.

За повече информация: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076,  0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com.

Кат. № 25

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *